NABAN_SB5_71-1F_0005.jpg

Медия

Част от: псалтир с последования (Киприянов псалтир)