NABAN_SB5_33F_0009.jpg

Медия

Част от: Ръкопис от ХVІ в.