Palaeobulgarica. 1989. № 2

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1989. № 2

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

13

Година на издаване

1989

брой

№ 2

Брой дигитализирани страници

69

ISSN

0204-4021

Съдържание

Ангелина Минчева, За Виенския препис на Песен на песните: Стр.3-22 (Отг.: -, Доп. инф.: -)\nПенка Филкова, К вопросу о древнеболгарской основе первого письменно-литературного языка славянских народов: Стр.23-40 (Отг.: -, Доп. инф.: -)\nCharles F. Gribble, Earliest Slavic Attestation of Custom of Rusalii: Стр.41-46 (Отг.: -, Доп. инф.: -)\nЛора Тасева, Средновековна българска лексика в сръбски и гръцки документи от ХІІІ до ХІV век: Стр.47-54 (Отг.: -, Доп. инф.: -)\nМария Спасова, Scriptio continua и ролята на един предлог: Стр.55-70 (Отг.: -, Доп. инф.: -)\nКирил Кабакчиев, Иван Тютюнджиев, За историческата стойност на Българската хроника от ХV век: Стр.71-86 (Отг.: -, Доп. инф.: -)\nАсен Кирин, Ктиторският надпис от 1493 г. в Кремиковския манастир: Стр.87-99 (Отг.: -, Доп. инф.: -)\nZdravko Pljakov, La région de la Moyenne Struma aux VIIe–IXe siècles: Стр.100-115 (Отг.: -, Доп. инф.: -)\nСавватий Смирнов, А. Х. Востоков как основоположник славянского сравнительно-исторического языкознания в России: Стр.116-127 (Отг.: -, Доп. инф.: -)\nВеселка Христова, Кръгла маса „1000 години от покръстването на Киевска Русия“: Стр.128-129 (Отг.: -, Доп. инф.: -)\nВасил П. Василев, Нов труд за историята на бъдещото време в българския език: Стр.130-131 (Отг.: -, Доп. инф.: рецензия)\nМилияна Каймакамова, Ново изследване върху българската средновековна история: Стр.132-134 (Отг.: -, Доп. инф.: -)\nДимитър Овчаров, По повод тълкуването на един надпис от Преслав: Стр.135-136 (Отг.: -, Доп. инф.: -)

Добавил ресурса

stilyana

Редактиран от:

veselka

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_2/KMNC_PB1989_2_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_2/KMNC_PB1989_2_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_2/KMNC_PB1989_2_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_2/KMNC_PB1989_2_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_2/KMNC_PB1989_2_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_2/KMNC_PB1989_2_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_2/KMNC_PB1989_2_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_2/KMNC_PB1989_2_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_2/KMNC_PB1989_2_0009.jpg

stilyana. „Palaeobulgarica. 1989. № 2“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/92526