Palaeobulgarica. 1991. № 3

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1991. № 3

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

15

Година на издаване

1991

брой

№ 3

Брой дигитализирани страници

59

ISSN

0204-4021

Съдържание

Dimitar Angelov, Kultur und Sprache im der bulgarischen Geschichte im Mittelalter: Стр.3-9 (Отг.: -, Доп. инф.: -)\nЕмил Александров, Интронизирането на княз Симеон - 893 г.: Стр.10-17 (Отг.: -, Доп. инф.: -)\nПанделе Олтяну, Роль старых славянских и среднеболгарских Номоканонов в развитии славяно-румынской юридической литературы: Стр.18-35 (Отг.: -, Доп. инф.: -)\nЕкатерина Дограмаджиева, Неточности и описки в календаре Саввиной книги: Стр.36-40 (Отг.: -, Доп. инф.: -)\nИскра Христова, О славянских переводах Господней молитвы: Стр.41-56 (Отг.: -, Доп. инф.: -)\nТатяна Славова, За протографа на Тълковната Палея: Стр.57-69 (Отг.: -, Доп. инф.: -)\nТатяна Мострова, Към въпроса за Лествицата в славянската ръкописна традиция: Стр.70-90 (Отг.: -, Доп. инф.: -)\nГеорги Кръстев, Мястото на Детство Исусово в раннохристиянската традиция и апокрифната книжнина на средновековна България: Стр.91-101 (Отг.: -, Доп. инф.: -)\nБожидар Райков, Проф. д-р Александър Младенович на 60 години: Стр.102-104 (Отг.: -, Доп. инф.: -)\nБоряна Велчева, Аксиния Джурова, Ценен принос към изучаването на славянското средновековно ръкописно богатство: Стр.105-106 (Отг.: -, Доп. инф.: Рецензия)\nМаргарита Младенова, Първото чешко старопечатно издание на Библията: Стр.107-109 (Отг.: -, Доп. инф.: Рецензия)\nАнани Стойнев, Петият том на Кирило-Методиевските студии: Стр.110-112 (Отг.: -, Доп. инф.: Рецензия)\nНиколай Дылевский, "Родник златоструйный": Стр.113-116 (Отг.: -, Доп. инф.: Рецензия)

Добавил ресурса

veselka

Редактиран от:

tatyana

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_3/KMNC_PB1991_3_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_3/KMNC_PB1991_3_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_3/KMNC_PB1991_3_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_3/KMNC_PB1991_3_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_3/KMNC_PB1991_3_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_3/KMNC_PB1991_3_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_3/KMNC_PB1991_3_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_3/KMNC_PB1991_3_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_3/KMNC_PB1991_3_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_3/KMNC_PB1991_3_0010.jpg

veselka. „Palaeobulgarica. 1991. № 3“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/92525