Италианска легенда

Елемент

Заглавие

Италианска легенда

Тип на документа

Житие

Датировка

IX в.

Описание

Разказ за намирането и пренасянето на мощите на св. Климент Римски в Рим. Един от най-значимите латински извори за живота и делото на светите братя Кирил и Методий. Наречен е Италианска легенда от видния чешки филолог и историограф Йозеф Добровски. Среща се и названието Римска легенда.

Място на създаване

манастир Монте Касино

Автор

Гаудерик Велетрийски

Преписи

1. Cod. Vat. lat. 9668, fo. 10-11, ръкопис от XII в., Ватиканска апостолическа библиотека
2. Cod. Pragensis lat. N. XXIII, f. 147b-150a, ръкопис от XIV в.

Издания

1. Meyvaert, P. et P. Devos. Trois énigmes Cyrillo-Methodiennes de la "Légende Italique" résolues grâce a un document inéedit. - Analecta Bollandiana, 73, 1955, 374-461.
2. Vita Constantini-Cyrilli cum translatione S. Clementis. - Magnae Moraviae Fontes Historici, vol. II. Brno, 1967, 120-132.
3. Василев, Ц. Пролозите на Лъв Остийски към За произхода на блажения Климент и обръщането му във вярата и За пренасянето на мощите на св. Климент (По ръкопис № XXIII на Митрополитската библиотека в Прага). - Palaeobulgarica, 3, 2022, 81-90, ISSN (print): 0204-4021.

Каталози

Podlaha, A. Soupis rukopisu Knihovny Metropolitní kapitoly prazské. Druha cast: F-P. V Praze, 1922, 398.

Библиография

Латински извори за българската история, II, (ред.) Дуйчев, И., М. Войнов, С. Лишев, Б. Примов. София, 1960, 294-302.

Колекции

Legenda Italica Soupis rukopisu Knihovny Metropolitní Kapitoly Prazské Analecta Bollandiana 73, 1955 Magnae Moraviae Fontes historici. Vol. II ЛИБИ, vol. II, 294-302 Пролозите на Лъв Остийски към За произхода на блажения Климент и обръщането му във вярата и За пренасянето на мощите на св. Климент (По ръкопис № XXIII на Митрополитската библиотека в Прага)
The Prologues of Leo of Ostia to the Origin of Blessed Clement and His Conversion in Faith and the Translation of the Relics of St Clement (According to Manuscript № XXIII of the Metropolitan Library in Prague)Palaeobulgarica, 3, 2022, 81-90

Гаудерик Велетрийски, “Италианска легенда”, 1. Meyvaert, P. et P. Devos. Trois énigmes Cyrillo-Methodiennes de la "Légende Italique" résolues grâce a un document inéedit. - Analecta Bollandiana, 73, 1955, 374-461. 2. Vita Constantini-Cyrilli cum translatione S. Clementis. - Magnae Moraviae Fontes Historici, vol. II. Brno, 1967, 120-132. 3. Василев, Ц. Пролозите на Лъв Остийски към За произхода на блажения Климент и обръщането му във вярата и За пренасянето на мощите на св. Климент (По ръкопис № XXIII на Митрополитската библиотека в Прага). - Palaeobulgarica, 3, 2022, 81-90, ISSN (print): 0204-4021., IX в, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/82794