Кирило-Методиевска библиография. 1934-1944

Елемент

Сигнатура и колекция

Кирило-Методиевска библиография

Тип на документа

Книга

Автор

Колектив

Заглавие

Кирило-Методиевска библиография. 1934-1944

Място на издаване

София

Дата на издаване

2010

ISBN

978-954-9787-18-4

Колекции

КМБ2-Корица(1).jpg Т. 2 Кирило-Методиевска Библиография 1934–1944.pdf

Колектив. Кирило-Методиевска библиография. 1934-1944, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/82788