Супрасълски сборник. Библиография. 1825-2023

Елемент

Сигнатура и колекция

Тематични библиографии

Тип на документа

Книга

Автор

Нели Ганчева

Заглавие

Супрасълски сборник. Библиография. 1825-2023

Място на издаване

София, 2023

ISBN

978-954-9787-60-3

Страници

87 с.

Колекции

СупрасълскиСборникБиблиография.jpg print–СупрасълскиСборник-2.pdf

Нели Ганчева. Супрасълски сборник. Библиография. 1825-2023, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/82780