Palaeobulgarica. 1989. № 4

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1989. № 4

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

13

Година на издаване

1989

брой

№ 4

Брой дигитализирани страници

64

ISSN

0204-4021

Съдържание

Мария Филипова-Байрова, Проф. Роже Бернар на осемдесет години: Стр. 3-7
Roger Bernard, Introduction à l’aoriste vieux bulgare: Стр. 8-20
David Huntley, Grammatical and Lexical Features in Number and Gender Agreement in Old Bulgarian: Стр. 21-32
Йежи Русек, Из историята на думите със значение „бръз“ в българския език: Стр. 33-42
Людвиг Селимски, За словообразувателния стоеж на стб. ТРЬЗЖБЬЦЬ: Стр. 43-46
Joseph Schütz, Н ТРОУДANЪ СЪI Н БОЛЬNЪ: Стр. 47-50
Климентина Иванова, Неизвестни преписи от творби на Климент Охридски в книгохранилищата на Югославия: Стр. 51-67
Яков Трембоволски, Древнеболгарский памятник „О ПНСМЕNЕХЪ ЧРЬNОРНЗЦА ХРАБРА“ на Руси: Стр. 68-90
Ростислав Станков, Проблемы исследования древнеболгарских переводных текстов, сохранившихся в инославянской рукописной традиции: Стр. 91-99
Татяна Мострова, За един стилистичен похват в два среднобългарски превода на Лествицата от ХІV век: Стр. 100-110
Боряна Христова, В памет на Ан Пенингтън: Стр. 111–113
Мариана Димитрова, История на средновековното естествознание в България: Стр. 114-116; Доп. инф.: рецензия
Петко Петков, Ново изследване върху славянския Паренесис: Стр. 118-120
Евлоги Данков, Сашо Марков, Полезно изследване на митологията и религията на българските славяни: Стр. 121-122
Годишно съдържание, Annual Contents: Стр. 123-124

Добавил ресурса

stilyana

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-06-17 13:35:50

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0063.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_4/KMNC_PB1989_4_0064.jpg

stilyana. „Palaeobulgarica. 1989. № 4“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 20 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/81198