Palaeobulgarica. 1989. № 3

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1989. № 3

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

13

Година на издаване

1989

брой

№ 3

Брой дигитализирани страници

64

ISSN

0204-4021

Съдържание

Dimitâr Angelov, Parallele in den sozial-ökonomischen Verhältnissen der mittelalterllichen balkanischen Staaten: Стр. 3-13
Стамен Михайлов, Средновековният град Вичина на дунавския остров Пъкуюл луй Соаре. По следите на една хипотеза: Стр. 14-23
Людмила Лаптева, Изучение истории Болгарии в Московском университете в конце ХІХ – начале ХХ вв.: Стр. 24-38
Georgi T. Rikov, Old Bulgarian РАДНТН, NЕРАДНТН и NЕРОДНТН: Стр. 39–41
Мария Тихова, Към синтаксиса на Римския патерик: Стр. 42-52
Ана Стойкова, Към историята на преводите на Физиолога в средновековните славянски литератури: Стр. 53-60
Анисава Милтенова, Новооткрит „близнак“ на Беляковския апокрифен сборник: Стр. 61-73
Дарина Караджова, За един отново открит ръкопис от съвместната дейност на Йосиф Брадати и Никифор Рилски от 1753 г.: Стр. 74-82
Христо Трендафилов, Пространное житие Константина-Кирилла и „Просветитель“ Иосифа Волоцкого: Стр. 83-98
Николай Дылевский, О гражданской позиции Димитрия Ростовского – проповедника и обличителя: Стр. 99-109
Татяна Мострова, Нови приноси в изследването на кирило-методиевската проблематика: Стр. 110-114
Елена Томова, Изкуството на старобългарското слово през ХІІІ век: Стр. 115-118
Ванда Стемпняк, Балкански черти в старобългарския език: Стр. 119-121; Доп. инф.: рецензия
Галина Филипова, Международна конференция за славянските ръкописи: Стр. 122-125

Добавил ресурса

stilyana

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-06-17 12:55:13

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30063.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_3/KMNC_PB1989_30064.jpg

stilyana. „Palaeobulgarica. 1989. № 3“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/81197