Palaeobulgarica. 1989. № 1

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1989. № 1

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

13

Година на издаване

1989

брой

№ 1

Брой дигитализирани страници

65

ISSN

0204-4021

Съдържание

Palaeobulgarica, Десятый международный съезд славистов: Стр. 3-4
Lubomir E. Havlík, Bulgaria and Moravia between Byzantium, the Franks and Rome: Стр. 5–20
Димитър Дунков, О выявлении неологизмов в лексике древнеболгарских рукописей: Стр. 21-32
Татяна Славова, Към локализацията на Зографското евангелие – старобългарски паметник от Х–ХІ в.: Стр. 33-38
Ева Шатковска, Явлението „синонимия“ в Зографското евангелие на сравнителна основа: Стр. 39-45
Мария Гальченко, Палеографическое описание Архивской Лествицы ХІІІ в., одной из древнейших славянских рукописей, написанных на бумаге и пергаменте („в прокладку“): Стр. 46-52
Юрий Бегунов, „Житие Стефана Дечанского“ Григория Цамблака в России: повествование „в лицах“: Стр. 53-66
Павел Стефанов, Фрескови надписи и графити във Вуково (1598): Стр. 67-80
Събка Богданова, Пандекты Никона Черногорца в списке ХVІ в. : Стр. 81-95
Димитър Кенанов, Преводаческата школа на Паисий Величковски: търсене на истинните славянски книги: Стр. 96-109
Донка Петканова, Една неизвестна приписка на Йосиф Брадати: Стр. 110-111
Ангелина Минчева, Нова монография за Киевските листове: Стр. 112-116; Доп. инф.: рецензия
Румяна Златанова, Среднобългарски книжовен паметник в ново издание: Стр. 117-119; Доп. инф.: рецензия
Сергей Иванов, Александър Хаджов, Езиковедската палеославистика на Х международен конгрес на славистите: Стр. 120-123; Доп. инф.: отзив
Ана Стойкова, Литературната медиевистика на Х международен конгрес на славистите: Стр. 124-126
Галина Филипова, Проблемите на старата българска култура на Х международен конгрес на славистите: Стр. 127-128

Добавил ресурса

stilyana

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-06-17 12:02:41

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0063.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0064.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1989_1/KMNC_PB1989_1_0065.jpg

stilyana. „Palaeobulgarica. 1989. № 1“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 19 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/81196