Palaeobulgarica. 1988. № 1

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1988. № 1

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

12

Година на издаване

1988

брой

№ 1

Брой дигитализирани страници

68

ISSN

0204-4021

Съдържание

Димитр Ангелов, Крещение Киевской Руси и дело Кирилла и Мефодия: Стр. 3-8
Димитр Дунков, Ростислав Станков, К вопросу об основных положениях становления и развития древнеболгарского литературно-письменного языка и его изводов: Стр. 9-28
Боряна Велчева, Старобългарските шт, жд и буквата Щ в глаголицата: Стр. 29-37
Трендафил Кръстанов, Български Ватикански палимпсест: Стр. 38-66
Татяна Славова, Лексиката на Тертеровото Евангелие от 1332 г. : Стр. 67-80
Джорджетта Ревелли, Некоторые новые археографические сведения о неизвестных списках „Сказания о Борисе и Глебе“: Стр. 81-92
Димитър Кенанов, „Послание до мних Киприан“ от Патриарх Евтимий в руската ръкописна традиция: Стр. 93-100
Zdravko Pljakov, La région de la Moyenne Struma durant le Moyen âge bulgare: Стр. 101-114
Владимир Шаур, За произхода на старобългарската дума БОЛІАРНNЪ: Стр. 115-121
Бойка Мирчева, Два научни форума, посветени на славянската палеография, дипломатика и семиография: Стр. 122-126
Екатерина Дограмаджиева, Ново издание и изследване на среднобългарски ръкопис – Евангелие на Кохно: Стр. 127-128
Майя Йонова, Издателски и изследователски принос: Стр. 129-131
Татяна Мострова, Ценно издание на „Физиолога“ по новооткритите преписи от Копенхагенската кралска библиотека: Стр. 132-134

Добавил ресурса

stilyana

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-06-15 14:12:02

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0063.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0064.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0065.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0066.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0067.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_1/KMNC_PB1988_1_0068.jpg

stilyana. „Palaeobulgarica. 1988. № 1“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/81193