Palaeobulgarica. 1987. № 4

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1987. № 4

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

11

Година на издаване

1987

брой

№ 4

Брой дигитализирани страници

65

ISSN

0204-4021

Съдържание

Иннокентий Павлов, Пролог Евангелия от Иоанна (І.1–18) в славянском переводе: Стр. 3-17
Christoph Koch, Altbulgarisch (aksl.) und ksl. prìmetati „hintansetzen“: Стр. 18-31
Искра Христова, Средствата за номинация в словата на Климент Охридски: Стр. 32–40
Капитолина Ходова, К вопросу о синтаксических греко-славянизмах в древнерусском литературном языке: Стр. 41-54
Мария Тихова, Словоредни особености в Житието на Стефан Дечански от Григорий Цамблак и в Манасиевата хроника: Стр. 55-61
Kiril Kostov, Verbalrektion im griechischen Evangelientext und die Balkanismen im Altbulgarischen: Стр. 62-66
Стефан Смядовски, За една мнима живописна успоредица на личности, познати от Храбровата апология: Стр. 67-72
Татяна Лекова, Сборниците със смесено съдържание от ХV – ХVІІ в. като отражение на българския светоглед от първите столетия на османското робство: Стр. 73-83
Маргарита Харбова, Приемственост на българската средновековна градоустройствена традиция в периода на османското владичество: Стр. 84-104
Райко Сефтерски, Книжовното и архивно наследство на академик Йордан Иванов: Стр. 105-115
Francis J. Thomson, Patriarchs Euthymius of Tarnovo and Philotheus of Consatantinople and Liturgical Reforms in Fourteenth Century Bulgaria: Стр. 116-119; Доп. инф.: рецензия
Пал Лили, Новое достижение в изучении лексеческих грецизмов древнеболгарского языка: Стр. 121-122
Георги Минчев, Научен симпозиум в чест на акад. Иван Дуйчев: Стр. 123-125
Годишно съдържание, Annual Contents: Стр. 126-127

Добавил ресурса

stilyana

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-06-15 13:11:27

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0063.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0064.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0065.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_4/KMNC_PB1987_4_0066.jpg

stilyana. „Palaeobulgarica. 1987. № 4“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/81192