Palaeobulgarica. 1987. № 2

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1987. № 2

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

11

Година на издаване

1987

брой

№ 2

Брой дигитализирани страници

68

ISSN

0204-4021

Съдържание

Thomas Butler, Methodius’s Kanon to Saint Demetrius of Thessaloniki: Стр. 3-8
Иван Буюклиев, Върху старобългарския и старополския превод на Псалтира: Стр. 9-14
Татьяна Г. Цакалиди, Об особенностях выражения отрицания во Врачанском евангелии: Стр. 15-22
Мария Деянова, Към историята на словореда в българските да-конструкции: Стр. 23-40
Ибоя М. Неппер, Влияние византийской культуры в Затисском крае Венгрии и вопросы болгарского посредничества: Стр. 41-45
Цветана Чолова, Теоретични въпроси на физическата география в средновековната българска литература: Стр. 46-59
Юрий К. Бегунов, Кирилло-Новоезерский список поэтического произведения Димитрия Кантакузина: Стр. 60-73
Жан Мишченко, Някои особености на Търновския устав от ХІV в. : Стр. 74-84
Алкивиадис Н. Препис, Роженският манастир през периода ХVІ – началото на ХХ в. : Стр. 85-107
Еля Цанева, Етнополитически елементи на българското народностно самосъзнание през ХV – началото на ХVІІІ в.: Стр. 108-117
Аксиния Джурова, Красимир Станчев, Проф. Дмитрийе Богданович (1930-1986): Стр. 118-119
Dimitâr Ovčarov, Zweite internationale Konferenz der Prabulgaristen: Стр. 120-121
Иван Добрев, Старобългарското химнографско наследство в светлината на едно ново откритие: Стр. 122-128
Димитър Кенанов, Очакван изследователски труд: Стр. 129-130
Райко Сефтерски, Фундаментално изследване на българо-чувашкото езикознание: Стр. 131-134

Добавил ресурса

stilyana

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-06-15 12:40:35

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0063.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0064.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0065.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0066.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0067.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1987_2/KMNC_PB1987_2_0068.jpg

stilyana. „Palaeobulgarica. 1987. № 2“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/81191