Palaeobulgarica. 1986. № 4

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1986. № 4

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

10

Година на издаване

1986

брой

№ 4

Брой дигитализирани страници

61

ISSN

0204-4021

Съдържание

Todor Živkov, Message of Greetings: Стр. 3
Todor Živkov, Speech at the Reception for the Participants in the Second International Congress of Bulgarian Studies: Стр. 4-6
Palaeobulgarica, Втори международен конгрес по българистика: Стр. 6-9
Владимир Георгиев, Неправилно писане и произнасяне на някои стари славянски имена: Стр. 10-16
Helmut Keipert, Glька OГNKOS – ein kirchen slavisches Hapax legomenon: Стр. 17-19
Анисава Милтенова, „Разумник-укàз“: Стр. 20-44
Кирил Пиструй, Триод-Пентикостар: Стр. 45-54
Ростислав Станков, Историческая Палея – памятник древней болгарской культуры: Стр. 55-63
Бела Леваи, Ранние славяне на севере Затисского края: Стр. 64-67
Болеслав Кумор, Култът към Кирил и Методий сред полската емиграция в САЩ: Стр. 68-74
Йежи Русек, Чествуването на 1100-годишнината от смъртта на славянския първоучител Методий в Полша: Стр. 75-78
Лариса Самсонова, Дело солунских братьев и неславянские народы: Стр. 79-80
Екатерина Димитрова, Международен семинар „Приносът на Кирил и Методий в духовното просветление на човечеството“: Стр. 81
Васил П. Василев, 100 години от рождението на видния палеославист-езиковед А. М. Селишчев: Стр. 82-83
Славия Бърлиева, Бойка Мирчева, . Проблематика на Симпозиума по кирилометодиевистика на Втория международен конгрес по българистика: Стр. 84-88
Ивона Карачорова, Проблемите на историята на българския език на Втория международен конгрес по българистика: Стр. 89-91
Елена Томова, Дарина Караджова, Проблемите на старата българска литература на Втория международен конгрес по българистика: Стр. 92-94
Маргарита Ваклинова, Вторият международен конгрес по българистика и проблемите на българската история през средновековието: Стр. 95-98
Palaeobulgarica, Съдържание на годишнина І-Х (1977-1986) на списание Палеобулгарика : Стр. 99-118

Добавил ресурса

stilyana

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-06-14 12:42:38

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_4/KMNC_PB1986_4_0061.jpg

stilyana. „Palaeobulgarica. 1986. № 4“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/79964