Palaeobulgarica. 1986. № 3

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1986. № 3

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

10

Година на издаване

1986

брой

№ 3

Брой дигитализирани страници

59

ISSN

0204-4021

Съдържание

Йежи Русек, Професор Франчишек Славски на 70 години: Стр. 3-7
Анатолий Алексеев, Опыт текстологического анализа славянского Евангелия: Стр. 8-19
Румяна Златанова, Комуникативни типове изречения в книжовния старобългарски език: Стр. 20-39
Reiner Eckert, Kirill Kostov, Zur figura etymologica im Altbulgarischen: Стр. 40-48
Шимон Ондруш, Из лексиката на Киевските листове ІІ: vьräsniti: Стр. 49-53
Wolf-Heinrich Schmidt, Zur funktionalen Theorie der altbulgarischen Literatur: Стр. 54-67
Димитър Овчаров, Алегорични изображения и надписи от Преслав: Стр. 68-72
Zdravko Pljakov, La région de la Moyenne Struma aux XIe–XIIe siècles: Стр. 73-85
Кирил Кабакчиев, За преводите от старобългарски на съвременен български език: Стр. 86-97
Лиляна Димитрова-Тодорова, Старинни географски названия в Поповско: Стр. 98-102
Иван Божилов, In memoriam Иван Дуйчев: Стр. 103-106
Бистра Николова, Културната история на средновековна България през погледа на академик Иван Дуйчев: Стр. 107-109
Василий Пуцко, Средневековое Тырново в развитии европейской цивилизации: Стр. 110-113; Доп. инф.: рецензия
Иван Буюклиев, При изворите на славянската цивилизация: Стр. 114-116

Добавил ресурса

stilyana

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-06-14 11:36:50

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1986_3/KMNC_PB1986_3_0059.jpg

stilyana. „Palaeobulgarica. 1986. № 3“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/79963