Palaeobulgarica. 1985. № 4

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1985. № 4

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

9

Година на издаване

1985

брой

№ 4

Брой дигитализирани страници

67

ISSN

0204-4021

Съдържание

Georgi Džagarov, The Source of Letters: Стр. 3-5
Константин И. Логачев, Вклад ученых Петербургского-Петроградского-Ленинградского университета в разработку кирилло-мефодиевской проблематики: Стр. 6-29
Ангелина Минчева, Никодимово евангелие: Стр. 30-44
Екатерина Дограмаджиева, Преводачески похвати при предаване на съюзните средства в Синайския псалтир: Стр. 45-55
Ксения Режич, Аорист на имперфективните глаголи в хърватскоглаголическия лекционар: Стр. 56-72
Муминат Муталимова, Уточняющие слова в староболгарских и старобелоруских памятниках: Стр. 73-78
Красимира Костова, Ритмични структури в Кирило-Методиевите преводи: Стр. 79-90
Георги Минчев, Книжовен паметник и ритуален език: Стр. 91-102
Вася Иванова, Проблеми на авторството на Похвално слово за Кирил и Методий: Стр. 103-111
Йодьон Хоргоши, Съдбата на праславянските носови гласни: Стр. 112-114
Светлина Николова, Междунара научна конферехция, посветена на 1100-годишнината от смъртта на славянския първоучител Методий: Стр. 115-121; Доп. инф.: отзив
Галина Филипова, Честване на Методиевата годишнина във ФРГ: Стр. 122-125
Анисава Милтенова, Фундаментален труд в областта на кирилометодиевистиката: Стр. 126-129; Доп. инф.: рецензия
Годишно съдържание, Annual Contents: Стр. 130-131

Добавил ресурса

stilyana

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-06-09 13:22:31

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0063.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0064.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0065.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0066.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_4/KMNC_PB1985_4_0067.jpg

stilyana. „Palaeobulgarica. 1985. № 4“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/79961