Palaeobulgarica. 1985. № 1

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1985. № 1

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

9

Година на издаване

1985

брой

№ 1

Брой дигитализирани страници

72

ISSN

0204-4021

Съдържание

Светлина Николова, Илия Тодоров, Научното дело на професор Куйо Куев: Стр. 3-7
Куйо Куев, Проложните жития за Кирил и Методий в ленинградските хранилища: Стр. 8-36
Димитър Ангелов, Въстанието на Асеневци и възстановяването на средновековната българска държава: Стр. 37-58
Imre Boba, Constantine-Cyril, Moravia and Bulgaria in the Chronicle of the Priest of Dioclea: Стр. 59-72
Лиля Скоморахова-Вентурини, Александър Наумов, Баницкое евангелие как богослужебный памятник: Стр. 73-101
Radoslav Večerka, Tschechische Terminologie der ältesten slawischen Schriftsprache: Стр. 102-103
Елена Коцева, Особености в календара на Енинския апостол: Стр. 104-110
Дарина Караджова, За три неизвестни ръкописа на Софроний Врачански: Стр. 111-119
Галина Филипова, Славия Бърлиева, Международна конференция за славянското ръкописно наследство в Рилския манастир: Стр. 120-123; Доп. инф.: отзив
Francis J. Thomson, The Old Bulgarian Translation of the Homilies of Ephraem Syrus: Стр. 124-130; Доп. инф.: рецензия
Angelina Minčeva, Grammaire du vieux-bulgare en langue francaise: Стр. 131-133; Доп. инф.: рецензия
Ванда Стемпняк-Минчева, Екзарховият „Шестоднев“ в новобългарски превод: Стр. 134-137; Доп. инф.: рецензия
Петър Ангелов, Принос към дипломатическата история на Древна Русия: Стр. 138-140

Добавил ресурса

stilyana

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-06-09 12:06:46

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0063.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0064.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0065.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0066.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0067.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0068.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0069.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0070.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0071.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1985_1/KMNC_PB1985_1_0072.jpg

stilyana. „Palaeobulgarica. 1985. № 1“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/79959