Palaeobulgarica. 1984. № 3

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1984. № 3

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

8

Година на издаване

1984

брой

№ 3

Брой дигитализирани страници

60

ISSN

0204-4021

Съдържание

Евгения И. Демина, Проблема определения диалектной основы памятников болгарской письменности: Стр. 3-8
Янез Зор, За фрагментите от глаголически ръкописни мисали в Словения: Стр. 9-22
Василка Тъпкова-Заимова, Анисава Милтенова, „Пророчествата“ във византийската и старобългарската книжнина: Стр. 23-32
Раля М. Цейтлин, Об одном приеме анализа значения древнеболгарского слова: Стр. 33-41
Jan Paul Heinrichs, Texte des späten 14. Jahrhunderts als Grundlage für ein mittelbulgarisches Akzentwörterbuch: Стр. 42-44
Боряна Христова, Монах Марко – неизвестен български книжовник и преводач от ХІV век: Стр. 50-56
Наталия В. Коссек, О лексике среднеболгарских евангелий: Стр. 57–69
Linda Moss, Some evidence for, and causes of, stylistic change at Pliska and Preslav: Стр. 70–73
Александър Наумов, За функционалната част на библейската картотека: Стр. 74-77
Božidar Dimitrov, L’héritage historiographique de Petâr Bogdan Bakšev: Стр. 78-96
Румяна Златанова, Принос към историята на славистика в Бавария в нова славистична поредица: Стр. 97-105
Bistra Nikolova, Ein Beitrag zur Erforschung der mittelalterlichen bulgarischen Geschichtsschreibung: Стр. 106-110; Доп. инф.: рецензия
Георги Минчев, Старобългарски съчинения в полски превод: Стр. 111-114
Янко Бъчваров, Съчинение на индийски учен за старобългарската книжнина: Стр. 115-118

Добавил ресурса

stilyana

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-06-09 11:07:45

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_3/KMNC_PB1984_3_0060.jpg

stilyana. „Palaeobulgarica. 1984. № 3“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/79958