Palaeobulgarica. 1984. № 2

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1984. № 2

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

8

Година на издаване

1984

брой

№ 2

Брой дигитализирани страници

66

ISSN

0204-4021

Съдържание

Любовь В. Куркина, Значение данных староболгарской письменности для реконструкции и этимологизации праславянского лексического фонда: Стр. 3-13
Румяна Златанова, За фонологичната система в старобългарски: Стр. 14-28
Imre Boba, „Abodriti qui vulgo Praedenecenti vocatur“ or „Marvani praedenecenti“? : Стр. 29-37
Панделе Олтяну, К истории „Физиолога“ в славянских и румынской литературах: Стр. 38-58
Eкатерина Дограмаджиева, Книжовната форма при морфологичните дублети в старобългарския език: Стр. 59-64
Василий Пуцко, Знаки зодиака на полях Изборника Святаслава 1073 года: Стр. 65-77
Клаус Щайнке, Наблюдения над употребата на старобългарските причастия: Стр. 78-85
Иштван Феринц, О некоторых особенностях ораторского искусства Иоанна Экзарха Болгарского: Стр. 86-91
Анани Стойнев, Анализ на религиозната система на българските славяни: Стр. 92-107
Януш Шатковски, За влиянието на старобългарския език върху полски посредством чешки език: Стр. 108-110
Васил П. Василев, Езикът на буквара на Петър Берон от ХІХ в. в сравнение с ръкописи от началото на ХVІІ–ХVІІІ век: Стр. 111-118
Светлина Николова, Симпозиум за изворите за живота и делото на Кирил и Методий: Стр. 119-123; Доп. инф.: отзив
Димитър Кенанов, Из художествения свят на Търновската школа: Стр. 124-127; Доп. инф.: рецензия
Георги Минчев, Красимир Станчев, Принос за изучаване структурата на средновековното художествено произведение: Стр. 128-130; Доп. инф.: рецензия

Добавил ресурса

stilyana

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-06-09 08:44:44

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0063.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0064.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0065.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_2/KMNC_PB1984_2_0066.jpg

stilyana. „Palaeobulgarica. 1984. № 2“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/79957