Palaeobulgarica. 1984. № 1

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1984. № 1

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

8

Година на издаване

1984

брой

№ 1

Брой дигитализирани страници

66

ISSN

0204-4021

Съдържание

Анатолий А. Алексеев, О греческой основе славянских библейских переводов: Стр. 3-22
Baldur Panzer, Das altbulgarische Vokalsystem: Стр. 23-27
Димитър Кенанов, Съдбата на Евтимиевите съчинения в древноруската литература: Стр. 28-46
Дмитрий М. Буланин, Древнерусский перевод законов хана Крума: Стр. 47-58
Зое Хауптова, Древнейший славянский перевод текста Апостола: Стр. 59-63
Дарина Караджова, Подвързийната украса в Котленския книжовен център през ХVІІІ в.: Стр. 64-78
Валентин Л. Янин, Новгородские азбуки: Стр. 79-86
Имре Тот, Следи от Кирило-Методиевата традиция в унгарския речников фонд: Стр. 87-89
Муминат М. Муталимова, Чужие слова и способы их передачи в староболгарских памятниках письменности: Стр. 90-96
Максим Сл. Младенов, Форми змия и зъмя в историята на българския език: Стр. 97-107
Николай Г. Самсонов, истории взаимодействия книжнославянских и руских элементов в деловых документах ХVІІ века: Стр. 108-114
Боню Ангелов, За едно неиздирено съчинение на Йоан Екзарх: Стр. 115-117
Красимир Станчев, Проблемите на ръкописната книга в балканистичен аспект: Стр. 118-120; Доп. инф.: рецензия
Албена Л. Иванова, Ново издание на Супрасълски сборник: Стр. 121-125; Доп. инф.: рецензия
Ekaterina Dogramadžieva, Eine erstmalige Lichtdruckausgabe des Apostolos von Enina: Стр. 126-127; Доп. инф.: рецензия
Живко Аладжов, Бележки по повод две статии: Стр. 128-129

Добавил ресурса

stilyana

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-06-08 19:40:02

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0063.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0064.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0065.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1984_1/KMNC_PB1984_1_0066.jpg

stilyana. „Palaeobulgarica. 1984. № 1“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/79956