Palaeobulgarica. 1983. № 3

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1983. № 3

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

7

Година на издаване

1983

брой

№ 3

Брой дигитализирани страници

60

ISSN

0204-4021

Съдържание

Klaus Steinke, Joasaphus von Vidin – ein „Imitateur d’Euthyme“?: Стр. 3-13
Елена Линца, Паисий Величковски – един измежду последните големи църковнославянски книжовници: Стр. 14-42
Йордан Заимов, За смекчаването на съгласните и за замяната на носовките в Асеманиевото евангелие: Стр. 43-57
Майа М. Момина, Жеравинская триодь: Стр. 58-67
Величка Константинова, Средновековни надписи от Шуменско (ХІІ–ХV в.): Стр. 68-78
Игорь Калиганов, О предполагаемом автографе Василия-Варлаама: Стр. 79-91
Антоанета Попова, За аналитизма. Някои особености на старобългарския предикат: Стр. 92-97
Вацлав Осадник, Прилагане на семиотичните методи при изследване на културата Slavia Orthodoxa: Стр. 98-101
Светлина Николова, Нов принос в проучването на старобългарската книжнина: Стр. 102-106; Доп. инф.: рецензия
Anisawa Miltenova, Eine erste größere Ausgabe der bulgarischen Apokryphen in neubulgarischer Übertragung: Стр. 107-110; Доп. инф.: рецензия
Ольга Лихачева, Южнославянская книжность в ленинградском собрании: Стр. 111-113; Доп. инф.: рецензия
Иван Буюклиев, Българският „Златен век“ на чешки език: Стр. 114-116; Доп. инф.: рецензия
Тони Пейчинов, Самобытный болгарский гимнограф ХІV-ого века: Стр. 117-118; Доп. инф.: рецензия

Добавил ресурса

stilyana

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-06-08 18:05:17

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1983_3/KMNC_PB1983_3_0060.jpg

stilyana. „Palaeobulgarica. 1983. № 3“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/79954