Palaeobulgarica. 1982. № 4

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1982. № 4

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

6

Година на издаване

1982

брой

№ 4

Брой дигитализирани страници

47

ISSN

0204-4021

Съдържание

Palaeobulgarica, Ljudmila Živkova and Old Bulgarian Studies: Стр. 3-4
Емил Георгиев, Начало болгаро-русских культурных и литературных связей: Стр. 5-15
Георге Михаила, Первое печатное произведение Григория Цамблака и славяно-румынская традиция в его распространении: Стр. 16-20
Костас Нихоритис, Из славянските ръкописи на Великата лавра в Света гора: Стр. 21-31
Людмила Ф. Фомина, Названия созвездий в древнеболгарских памятниках: Стр. 32-36
Ангелина Минчева, Езиковата ситуация в българските земи през ХVІІІ в. и Паисиевата „История славеноболгарская“: Стр. 37-43

Добавил ресурса

stilyana

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-06-08 16:14:25

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1982_4/KMNC_PB1982_4_0047.jpg

stilyana. „Palaeobulgarica. 1982. № 4“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/79951