Palaeobulgarica. 2002. № 3

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 2002. № 3

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

26

Година на издаване

2002

брой

№ 3

Брой дигитализирани страници

61

ISSN

0204-4021

Съдържание

Иван Добрев, Каноните за св. Иван Рилски от Георги Скилица: Стр. 3-12
Красимира Костова, Савината книга в контекста на ранната кирилска книжовна традиция: Стр. 13-19
Бойка Мирчева, Един непубликуван препис на Канона за Димитър Солунски от сбирката на А. И. Хлудов в Москва: Стр. 20-32
Евдокия Христова, Исторически промени на вокалите в един български говор в Албания: Стр. 33-44
Цветана Табакова-Бушева, Лингвистични особености на псалмите от фрагмент № 453 от сбирката на Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", София: Стр. 45-55
Христо Андреев, Надписи от средновековната църква при с. Ръждавица, Кюстендилско: Стр. 56-72
Коста Хаджиев, За датировката на надписа от Патриаршията (Девинград) във Велико Търново (1300-1323 г.): Стр. 73-76
Кирил Кабакчиев, Кои книги според Константин Костенечки са били табу за невежите писачи от Търново, Византия и Атон: Стр. 77-94
Ангелина Даскалова, Боряна Велчева на седемдесет години: Стр. 95-100
Боряна Велчева, За историята на Солунския говор: Стр. 101-104; Доп. инф.: Рецензия
Марияна Цибранска, Ново издание на български писмен паметник от ХІІ век: Стр. 105-108; Доп. инф.: Рецензия
Мая Иванова, Пета международна Хилендарска конференция (8-14 септември 2002, Рашка, Сърбия): Стр. 109-120

Добавил ресурса

veselka

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-05-31 16:57:35

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_3/KMNC_PB2002_3_0061.jpg

veselka. „Palaeobulgarica. 2002. № 3“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/78848