Palaeobulgarica. 2001. № 4

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 2001. № 4

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

25

Година на издаване

2001

брой

№ 4

Брой дигитализирани страници

63

ISSN

0204-4021

Съдържание

Васил Гюзелев, Cherana Bulgara de loco nomine Acrida (Нови венециански документи от 1390-1415 г. за българи роби на остров Крит): Стр. 3-26
Валерий Лепахин, "Народное" житие св. Иоанна Рыльского как авторское произведение: Стр. 27-48
Christian Voβ, Die altbulgarische Übersetzungstechnik in der frühen Symeonschen Epoche. Zu vier (angeblichen) Partistikübersetzungen Konstantins von Preslav: Стр. 49-63
Боряна Велчева, Дамаскините от ХVІІ век и началото на новобългарския книжовен език: Стр. 64-81
Йосиф Мороз, Некоторые особенности Жития св. св. Кирика и Юлиты: Стр. 82-98
Евелина Минева, Диахронна съпоставка на условните периоди в български и гръцки език: Стр. 99-106
Георги Попов, Ценно издание на староруски служебни минеи за месец декември: Стр. 107-116; Доп. инф.: Рецензия
Андрей Бояджиев, Професор Имре Тот на 70 години: Стр. 117-120
Тотю Тотев, Цветанка Янакиева, Юбилей на унгарската палеославистика: Стр. 121-122

Добавил ресурса

veselka

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-05-31 14:10:15

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_4/KMNC_PB2001_4_0063.jpg

veselka. „Palaeobulgarica. 2001. № 4“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/77648