Palaeobulgarica. 2000. № 4

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 2000. № 4

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

24

Година на издаване

2000

брой

№ 4

Брой дигитализирани страници

64

ISSN

0204-4021

Съдържание

Светлина Николова, In memoriam: Стр. 3-6
Татяна Славова, Славянският превод на коментарите на Теодорит Кирски върху Петокнижието: Стр. 7-18
Елена Велковска, Денонощното богослужение в Синайския евхологий: Стр. 19-34
Константин Тотев, За иконографията на анонимните печати на цар Симеон (893-927): Стр. 35-52
Зарко Ждраков, Антоанета Делева, Към интерпретацията на съкровището от Надь Сент Миклош - датиране на два таса (№ 9 и 10) с гръцки текст: Стр. 53-73
Николай Овчаров, Надписите-графити от ХІV в. в църквата "Св. Георги" при с. Горни Козяк, Щипско: Стр. 74-83
Евгени Дерменджиев, Диана Косева, Графитни рисунки върху стенописния календар от притвора на търновската църква "Св. 40 мъченици": Стр. 84-96
Елка Мирчева, Раля Цейтлин на 80 години: Стр. 97-103
Анисава Милтенова, Аделина Ангушева, Проф. Донка Петканова-Тотева на 70 години: Стр. 104-109
Мария Йовчева, Международна конференция "Средновековна християнска Европа: Изток и Запад": Стр. 110-122

Добавил ресурса

veselka

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-05-25 16:56:53

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0063.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_4/KMNC_PB2000_4_0064.jpg

veselka. „Palaeobulgarica. 2000. № 4“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/77646