Palaeobulgarica. 2000. № 3

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 2000. № 3

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

24

Година на издаване

2000

брой

№ 3

Брой дигитализирани страници

64

ISSN

0204-4021

Съдържание

Мария Йовчева, Моня Камуля, От лексиката до структурата на Книгата на пророк Иезекиил: резултати от компютърно изследване на средновековен текст на различни равнища: Стр. 3-20
Василка Тъпкова-Заимова, Дюканжов списък: Стр. 21-49
Славия Бърлиева, Московският препис на Дюканжовия списък: Стр. 50-65
Екатерина Дограмаджиева, Лекционарные справочники Саввиной книги с древнерусскими дополнениями: Стр. 66-75
Ангел Николов, Старобългарският превод на "Изложение на поучителни глави към император Юстиниан" от дякон Агапит и развитието на идеята за достойнството на българския владетел в края на ІХ - началото на Х в.: Стр. 76-105
Мария Райкова, Към историята на наименованията на зодиакалните знаци (Везни, Водолей): Стр. 106-115
Мая Петрова-Танева, Професор Франсис Томсън на 65 години: Стр. 116-123
Archimandrite Pavel Stefanov, First English Language Textbook on Paulicianism and Bogomilism: Стр. 124-126

Добавил ресурса

veselka

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-05-25 16:42:08

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0063.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_3/KMNC_PB2000_3_0064.jpg

veselka. „Palaeobulgarica. 2000. № 3“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/77645