Palaeobulgarica. 2000. № 2

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 2000. № 2

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

24

Година на издаване

2000

брой

№ 2

Брой дигитализирани страници

65

ISSN

0204-4021

Съдържание

Catherine Mary MacRobert, The Linguistic and Textual Peculiarities of the Glagilitic Psalter auctioned at Christie's on 3 June 1998: Стр. 3-39
Климентина Иванова, Житието на Варвар Мироточец Пелагонийски (Битолски): Стр. 40-60
Красимира Костова, Към въпроса за Кирило-Методиевите преводачески похвати в Книга Иов от ръкопис F.I.461 на Руската национална библиотека в Санкт Петербург: Стр. 61-69
Бойка Мирчева, Службата за св. Климент Охридски в Празничен миней № 122 от Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" в София: Стр. 70-84
Христина Тончева, За наследниците на глаголическите молитви при природни бедствия: Стр. 85-91
Стефан Смядовски, За типологическите успоредици на фигуралните приписки в средновековните ръкописи: Стр. 92-96
Анна Чолева-Димитрова, Старинните лични имена в микротопонимията: Стр. 97-111
Екатерина Дограмаджиева, Капитален труд върху ранната история на славянското Евангелие: Стр. 112-119
Татяна Славова, Една дълго чакана книга: Стр. 120-124
Iskra Christova, A New Study of the Slavic Translation of the Apostolos: Стр. 125-128

Добавил ресурса

veselka

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-05-25 15:05:12

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0063.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0064.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2000_2/KMNC_PB2000_2_0065.jpg

veselka. „Palaeobulgarica. 2000. № 2“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/77644