Palaeobulgarica. 1999. № 4

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1999. № 4

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

23

Година на издаване

1999

брой

№ 4

Брой дигитализирани страници

64

ISSN

0204-4021

Съдържание

Климентина Иванова, In memoriam: Стр. 3-6
Климентина Иванова, Успение Методиево: Стр. 7-24
Евгений Верещагин, Дальнейшее исследование Рождественского парафрастического канона Константина Преславского с иным прочтением концовки его акростиха: Стр. 25-40
Cyril Pavlikianov, The Slavic Lingual Presence in the Docheiariou Monastery: Стр. 41-58
Елена Велковска, Значението на термина трьстаь в Синайския евхологий: Стр. 59-63
Николай Овчаров, Димитър Стоименов, Нови виждания за цар Иван Шишман и края на Търновското царство по данни от средновековните ръкописи: Стр. 64-89
Зарко Ждраков, Апокрифен текст за Второто пришествие от стенописите на търновската катедрална църква "Св. Апостоли": Стр. 90-95
Валентин Гешев, Възможни старобългарски свидетелства за древни значения на индоевропейския винителен падеж: Стр. 96-103
Албена Стаменова, Старобългарските съществителни с абстрактно значение с наставка -ость (-есть) в съвременния украински език: Стр. 104-111
Лора Тасева, Многоаспектен лексиколожки ракурс към славянската текстова традиция на Паренесиса на Ефрем Сирин: Стр. 112-117
Десислава Атанасова, Кирило-Методиевската традиция като културен феномен в епохата на късното западноевропейско Средновековие: Стр. 118-123

Добавил ресурса

veselka

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-05-25 14:21:01

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0063.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1999_4/KMNC_PB1999_4_0064.jpg

veselka. „Palaeobulgarica. 1999. № 4“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 29 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/77643