Palaeobulgarica. 1998. № 1

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1998. № 1

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

22

Година на издаване

1998

брой

№ 1

Брой дигитализирани страници

63

ISSN

0204-4021

Съдържание

Красимира Костова, Редактиран Методиев превод на Книга Йов в ръкопис F.I.461 от Руската национална библиотека в Санкт Петербург: Стр. 3-11
Славия Бърлиева, Оломуцкият и Пражкият мисал и службите за св. Кирил и Методий: Стр. 12-25
Десислава Атанасова, За почитането на св. Вит сред славяните: Стр. 26-34
Людмила Гнатенко, Стоянка Бабалиевска , Проложното житие на св. Кирил Философ в три ръкописа от края на ХV век: Стр. 35-48
Мариана Цибранска, Текстове на църковното право в ръкопис № 48 от ХV век в сбирката на БАН: Стр. 49-65
Татяна Славова, Новооткрит средновековен графит от крепостта Русокастро: Стр. 66-74
Rosina Kostova, A Tenth-Century Graffito of St. Basil the Great in the Light of his Cult in Eastern Monasticism: Стр. 75-95
Зарко Ждраков, За една чудотворна икона в Търновград от ХІV век: Стр. 96-104
Елисавета Мусакова, 65-годишен юбилей на Лиляна Мавродинова: Стр. 105-110
Сергей Темчин, Греческо-славянский конкорданс к древнейшим спискам славянского Евангелия: Стр. 111-119; Доп. инф.: Рецензия
Веселин Панайотов, Нов принос за изследването на Владислав Граматик: Стр. 120-122; Доп. инф.: Рецензия
Искра Христова, Енциклопедия на славянския бит: Стр. 123-124; Доп. инф.: Рецензия

Добавил ресурса

veselka

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-05-17 14:20:36

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_1/KMNC_PB1998_1_0063.jpg

veselka. „Palaeobulgarica. 1998. № 1“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/77638