Palaeobulgarica. 1997. № 3

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1997. № 3

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

21

Година на издаване

1997

брой

№ 3

Брой дигитализирани страници

64

ISSN

0204-4021

Съдържание

Милан Миланов, Роже Бернар - in memoriam: Стр. 3-8
Лидия Денкова, Нина Димитрова, В памет на проф. Михаил Бъчваров: Стр. 9-11
Лора Тасева, Книгата на пророк Иезекиил в средновековната българска и хърватска книжнина: Стр. 12-30
Надежда Ковязина , Месяцеслов славянского апракосного Евангелия ХІ-ХVІ веков: сентябрь: Стр. 31-53
Цветелин Степанов, ΚΑΝΑΣΥΒΙΓΙ, титлата на прабългарския владетел (Размишления върху идеята за върховната власт в предхристиянска България): Стр. 54-59
Ростислав Станков, Глазатые?: Стр. 60-69
Анна-Мария Тотоманова, Проблеми на имената с nt-основи в старобългарски език: Стр. 70-76
Снежана Пенчева, Николай Николов, За преписите на Завета на св. Йоан Рилски: Стр. 77-93
Искра Шварц, Походите на украинските казаци и разрушаването на Варна в началото на ХVІІ в.: Стр. 94-102
Емануел Мутафов, Гръцкият протограф на Ерминията: Стр. 103-106
Красимира Костова, Принос в реконструкцията на старобългарския Нов завет: Стр. 107-109; Доп. инф.: Рецензия
Десислава Атанасова, Опит за нова оценка на Кирило-Методиевото наследство в словашката и българската култура: Стр. 110-117; Доп. инф.: Рецензия
Веселин Панайотов, Нова антология на Златния век на българската книжнина: Стр. 118-120; Доп. инф.: Рецензия
Стоянка Бабалиевска, За още непроучени ръкописи, пазещи спомена за Кирил и Методий: Стр. 121-122; Доп. инф.: Рецензия
Светлина Николова, Елена Уханова, Международная научная конференция, посвященная 125-летию основания Государственного исторического музея в Москве: Стр. 123-126

Добавил ресурса

veselka

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-05-12 15:41:21

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0063.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_3/KMNC_PB1997_3_0064.jpg

veselka. „Palaeobulgarica. 1997. № 3“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/77636