Palaeobulgarica. 1994. № 2

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1994. № 2

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

18

Година на издаване

1994

брой

№ 2

Брой дигитализирани страници

63

ISSN

0204-4021

Съдържание

Климентина Иванова, За един ръкопис с палимпсест от библиотеката на Йерусалимската патриаршия: Стр. 3-31
Michael Bakker, Johannes van der Tak, Collating Greek and Slavic Apostolos Manuscripts: Стр. 32-49
Christian Voß, Zum lexikalischen Bestand des Textes der altbulgarischen Paränesis von Ephraim dem Syrer: Стр. 50-65
Иванка И. Иванова, За един тип модални конструкции в Учително евангелие на Константин Преславски: Стр. 66-71
Анна-Мария Тотоманова, Един особен знак в приписките на поп Иван Кравоноси в Асеманиевото евангелие: Стр. 72-75
Боряна Христова, Тълкуванията на старозаветни и новозаветни книги в средновековната българска култура: Стр. 76-81
Донка Петканова, Плачът и сълзите в средновековната литература: Стр. 82-93
Winfriend Baumann, Zu den Beziehungen zwischen Bayern und Bulgarien vom 7. bis 15. Jahrhundert: Стр. 94-112
Маргарита Младенова, Проф. Радослав Вечерка на 65 години: Стр. 113-114
Елена Тончева, Най-ранните нотирани песнопения за св. Кирил и Методий: Стр. 115-118; Доп. инф.: Рецензия
Димитър Овчаров, Сериозен принос в кирилската епиграфика: Стр. 110-120; Доп. инф.: Рецензия
Бойка Мирчева, Интердисциплинарен колегиум по стара българска литература и култура: Стр. 121-124

Добавил ресурса

veselka

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-05-11 11:03:04

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_2/KMNC_PB1994_2_0063.jpg

veselka. „Palaeobulgarica. 1994. № 2“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/77634