Palaeobulgarica. 1992. № 4

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1992. № 4

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

16

Година на издаване

1992

брой

№ 4

Брой дигитализирани страници

63

ISSN

0204-4021

Съдържание

Стамен Михайлов, За хронологията в Именника на българските князе: Стр. 3-12
Таня Попова, За календара на Лондонското евангелие: Стр. 13-16
Елка Мирчева, Още веднъж по въпроса за старобългарските преводи на Словото за четиридесетте мъченици от Севастия: Стр. 17-26
Йежи Русек, Из наблюденията върху лексиката на Йоан-Екзарховия "Шестоднев": Стр. 27-33
Мария Йовчева, Лора Тасева, Редки думи от Берлинския сборник: Стр. 34-49
Таня Лалева, За третоличното окончание -тъ в историята на българския език: Стр. 50-53
Nina Voutova, Filigranological Study of the Paper of the Earliest Greek Manuscripts Preserved at the Bulgarian National Library (14th c.)): Стр. 54-72
Стоян Маслев, Писмо и език на Брашовската грамота на цар Иван Срацимир: Стр. 73-87
Емил Александров, Правен характер на Брашовската грамота от ХІV в.: Стр. 88-97
Младен Чомонев, Отново за първообраза на Паисиевата история: Стр. 98-104
Ана Стойкова, Ново издание на Пространното житие на св. Методий: Стр. 105-108; Доп. инф.: Рецензия
Петя Янева, Нова книга за православното християнство: Стр. 109-112; Доп. инф.: Рецензия
Бойка Мирчева, Принос в изследването на кирило-методиевската проблематикка: Стр. 113-117; Доп. инф.: Рецензия
Славия Бърлиева, Семинар по история на православното богослужение: Стр. 118-119

Добавил ресурса

veselka

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-05-10 14:17:03

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_4/KMNC_PB1992_4_0063.jpg

veselka. „Palaeobulgarica. 1992. № 4“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 14 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/77633