Palaeobulgarica. 1992. № 3

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1992. № 3

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

16

Година на издаване

1992

брой

№ 3

Брой дигитализирани страници

52

ISSN

0204-4021

Съдържание

Екатерина Дограмаджиева, Лексикално вариране в насловите на четивата в ранните славянски евангелски ръкописи (ХІ-ХІІІ в.): Стр. 3-16
Красимира Костова, Преславските текстове и проблемите на българската историческа диалектология: Стр. 17-22
Татяна Славова, За един лунно-слънчев старобългарски календар: Стр. 23-36
Климентина Иванова, Неизвестна служба за св. Кирил в състава на Празничен миней от ХVІІ в.: Стр. 37-40
Славия Бърлиева, Преписи на латински извори за св. Кирил и Методий от сбирката на библиотеката Vallicelliana в Рим: Стр. 41-54
Димо Чешмеджиев, Кирил Катански и Константин-Кирил Философ: Стр. 55-60
Райко Сефтерски, Прабългарски скален рунически надпис от село Крушево, Демирхисарско, Гърция: Стр. 61-66
Стамен Михайлов, Ново четене и тълкуване на надписа върху един средновековен оловен печат: Стр. 67-69
Йосиф Мороз, Сюжетът "Св. Богородица дава пояса си на апостол Тома" и неговата езическа предистория: Стр. 70-86
Славка Керемидчиева, За народното значение на думата храбър: Стр. 87-90
Маргарита Младенова, Пръв опит за синтез на проучванията върху старобългарския синтаксис: Стр. 91-93; Доп. инф.: Рецензия
Petja Kostadinova, The Genesis of the Modern Bulgarian Language: Стр. 94-96; Доп. инф.: Рецензия
Румяна Павлова, Новое издание Чудовского Нового Завета: Стр. 97-98; Доп. инф.: Рецензия
Маргрет Димитрова, Стоянка Бабалиевска, Топос и енигма в културата на православните славяни: Стр. 99-101

Добавил ресурса

veselka

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-05-10 12:10:52

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_3/KMNC_PB1992_3_0052.jpg

veselka. „Palaeobulgarica. 1992. № 3“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 юли 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/77632