Palaeobulgarica. 1992. № 2

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1992. № 2

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

16

Година на издаване

1992

брой

№ 2

Брой дигитализирани страници

75

ISSN

0204-4021

Съдържание

Иван Божилов, Слово за Учителя: Стр. 3-5; Доп. инф.: За акад. Петър Динеков
Светлина Николова, Дело Кирилла и Мефодия и развитие болгарской средневековой литературы: Стр. 6-15
Климентина Иванова, Неизвестна служба за св. Кирил в състава на Празничен миней от ХVІІ в.: Стр. 16-32
Ангелина Минчева, За една спорна дума в Пространното житие на св. Методий: Стр. 33-37
Божидар Райков, Приписките в системата на старата българска книжнина: Стр. 38-49
Румяна Павлова, Житие Феодосия Печерского в южнославянских рукописях ХІІІ-ХІV вв.: Стр. 50-67
Ана Стойкова, Византийската редакция на Физиолога в южнославянската средновековна книжнина: Стр. 68-76
Анисава Милтенова, "Видение на пророк Исайя за последните времена" - историко-апокалиптично съчинение от ХІІІ век: Стр. 77-81
Александър Наумов, За спецификата на църковнославянската литература в Жеч посполита: Стр. 82-87
Красимир Станчев, Една старообрядческа компилация по "Беседата" на Презвитер Козма: Стр. 88-95
Лидия Денкова, Символика на "летенето" в старата българска литература: Стр. 96-107
Михаил Бъчваров, Николай Кочев, Философската култура в България и Симеоновият сборник: Стр. 108-122
Елисавета Мусакова, Редът на зодиакалните знаци в Симеоновия сборник (Светославов препис от 1073 г.) - опит за реконструкция: Стр. 123-132
Георги Данчев, Проблематиката на Търновската книжовна школа в научните изследвания на акад. Петър Динеков: Стр. 133-138
Екатерина Дограмаджиева, Първо наборно издание на Симеоновия сборник с изследване на основните му проблеми: Стр. 139-141; Доп. инф.: Рецензия
Боряна Христова, Първи каталог на ръкописните съкровища от Московския държавен архив: Стр. 142-144; Доп. инф.: Рецензия
Георги Минчев, Семинар по богословие и литургика: Стр. 145-147

Добавил ресурса

veselka

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-05-10 11:32:44

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0063.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0064.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0065.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0066.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0067.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0068.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0069.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0070.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0071.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0072.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0073.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0074.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1992_2/KMNC_PB1992_2_0075.jpg

veselka. „Palaeobulgarica. 1992. № 2“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/77631