Palaeobulgarica. 1991. № 1

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1991. № 1

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

15

Година на издаване

1991

брой

№ 1

Брой дигитализирани страници

64

ISSN

0204-4021

Съдържание

Красимир Станчев, Академик Петър Динеков на 80 години: Стр. 3-5
Петър Динеков, Между две култури: Стр. 6-12
Донка Петканова, За условността на понятието 'време' в старобългарската агиография: Стр. 13-18
Йежи Русек, Евангелските части в Триодите и най-ранните преводи на Евангелието: Стр. 19-24
Екатерина Дограмаджиева, За предисторията на Савина книга: Стр. 25-34
Francis J. Thomson, John the Exarch's Theological Education and Proficiency in Greek as Revealed by His Abridged Translation of John of Damascus' 'De fide orthodoxa': Стр. 35-58
Димитър Кенанов, Молитви на Симеон Метафраст в старобългарски превод: Стр. 59-71
Кирил Кабакчиев, Средновековен художествен текст и контекст: Стр. 72-81
Юрий Бегунов, Григорий Цамблак и Иосиф Волоцкий: Стр. 82-85
Димо Чешмеджиев, Илиана Кръпова, Бандуриевата легенда и нейната историческа стойност: Стр. 86-95
Светла Гюрова, Разказът на солунския дякон Арсений в контекста на гръцката и руската поклонническа проза през ХІV-ХVІІ век: Стр. 96-108
Емилия Гергова, Един "призрачен" лист от Драгановия миней: Стр. 109-111
Анисава Милтенова, Донка Петканова - целеустремено творческо дело в областта на старобългарската литература: Стр. 112-114
Куйо Куев, Лидия Шверчек, Проф. Йежи Русек - виден славист и българист: Стр. 115-116
Татяна Мострова, Образцово издание на "Догматиката" на Йоан Дамаскин: Стр. 117-119; Доп. инф.: Рецензия
Искра Христова, Нов значителен принос към Климентовата проблематика: Стр. 120-121; Доп. инф.: Рецензия
Стоянка Бабалиевска, Международен симпозиум "1080 години от смъртта на Наум Охридски": Стр. 122-126

Добавил ресурса

veselka

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-05-02 15:34:30

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0063.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1991_1/KMNC_PB1991_1_0064.jpg

veselka. „Palaeobulgarica. 1991. № 1“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/76452