Palaeobulgarica. 2002. № 4

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 2002. № 4

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

26

Година на издаване

2002

брой

№ 4

Брой дигитализирани страници

61

ISSN

0204-4021

Съдържание

Лора Тасева, Непознати евангелски хомилии в южнославянски триоди от ХІV-ХVІІ век: Стр. 3-32
Зарко Ждраков, Андрей Бояджиев, Станизар Александров, Към интерпретацията на седмолъчата звезда от Плиска: Стр. 33-54
Мария Райкова, Неизвестни славянски гражданскоправни текстове от византийската църковноюридическа книжнина: Стр. 55-65
Лиляна Мавродинова, За сюжета, обединил изображенията на Богородица и евангелиста св. Йоан Богослов върху Погановската икона: Стр. 66-74
Мирослава Вронковска-Димитрова, Морфологични особености в краковското издание на старопечатния Цветен триод от края на ХV в. и въпросът за ръкописния му извор: Стр. 75-80
Христо Димитров, За разчитането и тълкуването на така наречения "Кирилски надгробен надпис на княз Пресиян от ХІ в." от Михаловце / Михалд (днешна Словакия): Стр. 81-88
Славия Бърлиева, За Светлина Николова: Стр. 89-95
Татяна Илиева, Професор д-р Ангел Давидов на седемдесет години: Стр. 96-103
Мария Йовчева, Предизвикателствата на ранните славянски служебни минеи: Стр. 104-120

Добавил ресурса

veselka

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-04-08 12:46:20

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2002_4/KMNC_PB2002_4_0062.jpg

veselka. „Palaeobulgarica. 2002. № 4“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/76451