Palaeobulgarica. 2001. № 1

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 2001. № 1

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

25

Година на издаване

2001

брой

№ 1

Брой дигитализирани страници

59

ISSN

0204-4021

Съдържание

Элеонора Галлучи, Учительное евангелие Константина Преславского (ІХ-Х в.) и последовательность воскресных евангельских чтений церковного года: Стр. 3-20
Ciril Pavlikianov, The Athonite Monastery of Karakallou - Slavic Presence and Slavic Manuscripts: Стр. 21-45
Коста Хаджиев, Наблюдения върху палеографските особености на кирилските епиграфски паметници от ХІІ-ХІV в.: Стр. 46-78
Нина Георгиева-Гагова, Един вероятен преводачески автограф от първата четвърт на ХІV в. (Още веднъж за ранния славянски превод на "Догматическо всеоръжие" от Евтимий Зигавин: Стр. 79-94
Кирил Кабакчиев, Познавал ли е Константин Костенечки историята на старозаветния превод от еврейски на елински език?: Стр. 95-101
Екатерина Дограмаджиева, Словоуказател на Асеманиевото евангелие от нов тип: Стр. 102-104; Доп. инф.: Рецензия
Веселин Панайотов, Основополагащо изследване върху балканското новоманихейство: Стр. 105-110; Доп. инф.: Рецензия
Елисавета Мусакова, Международен симпозиум в Охрид, посветен на 2000-та годишнина на християнството: Стр. 111-116

Добавил ресурса

veselka

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-04-08 12:13:30

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB2001_1/KMNC_PB2001_1_0059.jpg

veselka. „Palaeobulgarica. 2001. № 1“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/76449