Palaeobulgarica. 1998. № 2

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1998. № 2

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

22

Година на издаване

1998

брой

№ 2

Брой дигитализирани страници

66

ISSN

0204-4021

Съдържание

Екатерина Дограмаджиева, Озаглавяването на неделните дни в ранните славянски евангелски календари: Стр. 3-13
Cynthia Vakareliyska, Kevork Horissian, Heather Pankl, A Computer Collation of Medieval Slavic Menologies: Стр. 14-25
Лора Тасева, Мария Йовчева, Ранната славянска текстова традиция на Книгата на пророк Иезекиил: Стр. 26-39
Славия Бърлиева, Една хомилетична творба за св. Кирил и Методий (към въпроса за латинските cyrillo-methodiana в Полша): Стр. 40-49
Anisava Miltenova, Andrej Bojadžiev, Stanimir Velev, Repertorium of Medieval Slavic Literature: Computer and Philological Standarts: Стр. 50-69
Ана Стойкова, Наблюдения върху състава на късносредновековните южнославянски небогослужебни сборници (Някои възможности на компютърния анализ): Стр. 70-80
Adelina Anguševa, Margaret Dimitrova, Towards Computer Precessing of Slavic Late Medieval and Pre-Modern Miscellanies: Стр. 81-91
Monia Camuglia, Eugenio Picchi, Computational Slavistics: "Work in Progress!": Стр. 92-96
Zdenka Ribarova, Kiril Ribarov, Living Conservation of the Lexis of Old Church Slavonic: Стр. 97-103
Ralph Cleminson, Computer Applications and the Study of Early Cyrillic Printed Books: Стр. 104-115
Лора Тасева, Старобългаристиката като точна наука (Екатерина Дограмаджиева на 65 години): Стр. 116-120
Цветана Ралева, Румяна Павлова на 65 години: Стр. 121-125
Елена Михайлова-Крейчова, Професор Радослав Вечерка на 70 години: Стр. 126-127
Красимир Станчев, Някои уточнения относно историографските съчинения на Петър Богдан Бакшич: Стр. 128-132

Добавил ресурса

veselka

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-04-08 08:07:37

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0063.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0064.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0065.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1998_2/KMNC_PB1998_2_0066.jpg

veselka. „Palaeobulgarica. 1998. № 2“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/76447