Palaeobulgarica. 1997. № 2

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1997. № 2

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

21

Година на издаване

1997

брой

№ 2

Брой дигитализирани страници

56

ISSN

0204-4021

Съдържание

Георги Бакалов, In memoriam: Стр. 3-4; Доп. инф.: Некролог за акад. Димитър Ангелов
Анатолий Турилов, Новый список Изборника Симеона-Святослава (К атрибуции двух фрагментов в сборнике пергаменных отрывков ЦНБ АН Литвы): Стр. 5-11
Елка Мирчева, Прояви на Преславската преводаческа и редакторска школа в слово № 21 от Супрасълския сборник: Стр. 12-22
Ана Стойкова, Кой седи на коня зад свети Георги?: Стр. 23-34
Веселин Панайотов, Канонически правила, свързани с книжовната дейност на Атанасий Йерусалимски: Стр. 35-50
Даринка Караджова, Към интерпретацията на израза "бяла пчела" в Народното житие на св. Иван Рилски: Стр. 51-60
Христина Тончева, Текстологични наблюдения върху рилските ръкописни требници: Стр. 61-70
Ralph Cleminson, Some 16th and Early 17th Century Printings in the NBKM: Стр. 71-79
Павел Лукин, О достоинстве и почитании церковных книг в Православии в Средние века (К вопросу о доктринальной мотивации книжной реформы патриарха Евфимия Тырновского): Стр. 80-98
Евгени Зашев, Международен научен симпозиум "Св. Климент Охридски - живот и дело": Стр. 99-106
Славия Бърлиева, Glagolitica - симпозиум, посветен на началото на славянската писмена култура (Виена, 27 - 30 септември 1996 г.): Стр. 107-112

Добавил ресурса

veselka

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-04-08 07:31:16

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1997_2/KMNC_PB1997_2_0056.jpg

veselka. „Palaeobulgarica. 1997. № 2“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/76446