Palaeobulgarica. 1995. № 2

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1995. № 2

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

19

Година на издаване

1995

брой

№ 2

Брой дигитализирани страници

60

ISSN

0204-4021

Съдържание

Boryana Velčeva, Ernest Scatton, One for All and All Four One: Yers and Nazals in Rodopi Dialects: Стр. 3-8
Татяна Мострова, Старобългарският превод на книгата на пророк Иеремия по преписи от ХІV-ХVІ век: Стр. 9-26
Cristian Foß, Die Handschrift Nr.137 (69) der Nationalbibliothek Bukarest: eine bischer kaum bemerkte Neuübersetzung der Paranesis Ephraims des Syrers: Стр. 27-44
Христина Тончева, За някои палеографски особености на Лобковския (Хлудовия) паримейник - среднобългарски паметник от края на ХІІІ - началото на ХІV век: Стр. 45-56
Анна-Мария Тотоманова, Представите за сричката у Константин Костенечки: Стр. 57-62
Snežka Panova, Ehrung der Heiligen Kyrill und Methodij im XVIII. Jh.: Стр. 63-93
Стамен Михайлов, Към тълкуването на бронзовата седмолъча розета от Плиска: Стр. 94-101
Николай Овчаров, Ново тълкуване на ямболския надпис от 1356/1357 г.: Стр. 102-106
Ростислав Станков, Ценный лексикографический источник: Стр. 107-109; Доп. инф.: Рецензия
Искра Христова, Константин Костенечки в новобългарски превод: Стр. 110-112; Доп. инф.: Рецензия
Николай Дилевский, Ценен принос в изследването на Котленския книжовен център: Стр. 113-114; Доп. инф.: Рецензия
Маргарита Младенова, Шести международен колоквиум по старобългаристика - Банкя (27.VІІІ. - 6.ІХ.1994 г.): Стр. 115-118

Добавил ресурса

veselka

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-04-07 22:18:29

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1995_2/KMNC_PB1995_2_0060.jpg

veselka. „Palaeobulgarica. 1995. № 2“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 17 април 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/76444