Palaeobulgarica. 1994. № 4

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1994. № 4

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

18

Година на издаване

1994

брой

№ 4

Брой дигитализирани страници

67

ISSN

0204-4021

Съдържание

Стефано Паренти, Глаголический список римско-византийской литургии Св. Петра: Стр. 3-14
Анатолий Турилов, Сборник отрывков пергаменных рукописей из Уваровского собрания ГИМ: Стр. 15-22
Роланд Марти, Проблеми на значението на славянската лексика от кирило-методиевско време: Стр. 23-39
Геннадий Литаврин, К вопросу о вифинских славянах: Стр. 40-47
Татяна Славова, Архивският хронограф и Тълковната палея: Стр. 48-63
Мария Йовчева, Лора Тасева, Езикови особености на Слово за силата на Йосиф: Стр. 64-74
Маргарита Младенова, Макроструктура и микроструктура на текста: Стр. 75-85
Искра Христова, Тропарите в Енинския апостол: Стр. 86-102
Таня Попова, Неделя на Хананейката - за едно интересно четиво от богослужебния апарат на четириевангелията: Стр. 103-108
Бисерка Пенкова, Новооткритата фреска „Въведение Богородично“ в северния аркосолий в притвора на Боянската църква: Стр. 109-114
Николай Овчаров, Едно уточнение по шуменския Шишманов надпис на Срацо, внук на Великия епикерний Срацимир: Стр. 115-118
Георги Попов, Лиляна Грашева, Стефан Кожухаров на 60 години: Стр. 119.124
Ростислав Станков, Ценен извор за палеославистиката: Стр. 125-126; Доп. инф.: Рецензия
Татяна Лекова, Татяна Славова, Десети четения на Катедрата по кирилометодиевистика: Стр. 127-129

Добавил ресурса

veselka

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-04-07 14:09:10

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0063.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0064.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0065.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0066.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0067.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1994_4/KMNC_PB1994_4_0068.jpg

veselka. „Palaeobulgarica. 1994. № 4“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 19 юни 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/76441