Palaeobulgarica. 1990. № 4

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1990. № 4

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

14

Година на издаване

1990

брой

№ 4

Брой дигитализирани страници

68

ISSN

0204-4021

Съдържание

Иван Буюклиев, Проф. Светомир Иванчев на седемдесет години: Стр. 3-7
Ангел Давидов, Към лексикалната характеристика на Търновската книжовна школа: Стр. 8-18
Ангелина Минчева, Постническите слова на Исак Сирин в Киевския фрагмент от ХІІІ-ХІV в.: Стр. 19-38
Василка Тъпкова-Заимова, Анисава Милтенова, Виденията на пророк Даниил във Византия и в средновековна България: Стр. 39-46
Ивона Карачорова, Особености в текста на Радомировия псалтир: Стр. 47-60
Michael H. P. S. Bakker, Discovered on Mount Athos: the Karakalski Apostol: Стр. 61-67
Василий Пуцко, Портретные изображения авторов и донаторов в древнеболгарской книге: Стр. 68-83
Стоян Маслев, Брашовската грамота на цар Иван Страцимир. Принос към нейното проучване: Стр. 84-99
Христо Трендафилов, Наблюдения върху славянския превод на Хрониката на Георги Синкел: Стр. 100-110
Светлана Менгель, К проблеме однокорневых словообразовательных синонимов: Стр. 111-114
Мариана Димитрова, Конференция по проблемите на издаването на произведенията от славянските литератури: Стр. 115-118
Елена Томова, Кирилометодиевски четения в Софийския университет: Стр. 119-121
Аделина Ангушева, Първи четения на Обществото за изучаване на славянската старина: Стр. 122-124
Любов Шишкова, Второ издание на Мирославовото евангелие: Стр. 125-128; Доп. инф.: Рецензия
Ренета Александрова, Ново изследване върху славяно-византийските литературни връзки през ХІV в.: Стр. 129-132; Доп. инф.: Рецензия

Добавил ресурса

veselka

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-04-07 13:32:26

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0063.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0064.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0065.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0066.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0067.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_4/KMNC_PB1990_4_0068.jpg

veselka. „Palaeobulgarica. 1990. № 4“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/76439