Palaeobulgarica. 1990. № 3

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1990. № 3

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

14

Година на издаване

1990

брой

№ 3

Брой дигитализирани страници

58

ISSN

0204-4021

Съдържание

Димитър Ангелов, Въпроси на българската народност: Стр. 3-19
Светлина Николова, Повестта „Стефанит и Инхилат“ в българската средновековна литература и книжнина: Стр. 20-42
Марина Крутова, Лингвотекстологическое сопоставление „Златой цепи“ с другими сборниками: Стр. 43-48
Галина Баранкова, Отрывки из сочинений Григория Богослова в Изборнике Святослава 1073 г.: Стр. 49-56
Анна-Мария Тотоманова, Още веднъж за меките к и г на мястото на праславянските tj и dj в югозападните български говори: Стр. 57-59
Биргит Йенихен, Числителните имена в старобългарските и среднобългарските евангелски текстове: Стр. 60-64
Минчо Георгиев, Анатомо-физиологични понятия и представи в старобългарската книжнина: Стр. 65-79
Йосиф Мороз, Метаморфоза языческих представлений в Слове Григория Богослова „За честния кръст и двамата разбойници“: Стр. 80-95
Винфрид Бауман, „Анонимната българска хроника“ и Ханс Шилтбергер: Стр. 96-101
Ангел Давидов, Чл.-кор. на БАН проф. Дора Иванова-Мирчева на 70 години: Стр. 102-104
Райко Сефтерски, Връщане към историческото начало на българите през 153-765 г.: Стр. 105-108; Доп. инф.: Рецензия
Маргарита Младенова, Нов поглед върху изворите за историята на Велика Моравия: Стр. 109-110; Доп. инф.: Рецензия
Павел Стефанов, Принос към южнославянската агиография: Стр. 111-113; Доп. инф.: Рецензия
Вася Иванова, Борис и Глеб - от историческата действителност до литературната интерпретация на образите: Стр. 114-115; Доп. инф.: Рецензия

Добавил ресурса

veselka

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-04-07 09:58:13

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_3/KMNC_PB1990_3_0058.jpg

veselka. „Palaeobulgarica. 1990. № 3“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/76438