Palaeobulgarica. 1990. № 1

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1990. № 1

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

14

Година на издаване

1990

брой

№ 1

Брой дигитализирани страници

65

ISSN

0204-4021

Съдържание

Няма, Творчески юбилей на проф. д-р Куйо Куев: Стр. 3-6
Няма, Библиография на трудовете на проф. Куйо Куев: Стр. 7-15; Отг.: Лидия Шверчек - съставител
Maria Petrov-Slodnjak, Zur Geschichte des Vaterunser-Textes in den slawischen Sprachen: Стр. 16-38
Ирина Грицевская, Канон славянской Библии в индексах истинных книг: Стр. 39-48
Андрей Тодоров, Псалмы новой части Бычковской псалтыри: Стр. 49-71
Татяна Славова, Някои предварителни наблюдения върху редактирането на евангелския текст в Света гора: Стр. 72-81
Волф-Хайнрих Шмидт, Литературна комуникация през българското средновековие: Стр. 82-90
Раля М. Цейтлин, Корневые лексико-семантические группы со значениями прямизны - кривизны в древних славянских языках: Стр. 91-105
Ivan Jordanov, Le mobybdobulle du vestes Jean Aaron: Стр. 106-110
Стамен Михайлов, По разчитането на един оловен печат на цар Симеон: Стр. 111-112
Сергей Райчинов, В памет на проф. Боню Ангелов: Стр. 113-114
Татяна Мострова, Пети летен колоквиум по старобългаристика: Стр. 115-120
Димитър Кенанов, Пети международен симпозиумза Търновската книжовна школа: Стр. 121-123
Иван Павлов, Паметник настарата славянска култура в Чехия: Стр. 124-125; Доп. инф.: Рецензия
Николай Дылевский, Памятный сборник: Стр. 126-127; Доп. инф.: Рецензия

Добавил ресурса

veselka

Редактиран от:

veselka

Дата на създаване

2011-04-06 11:55:49

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0063.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0064.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1990_1/KMNC_PB1990_1_0065.jpg

veselka. „Palaeobulgarica. 1990. № 1“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/76436