Palaeobulgarica. 1988. № 2

Елемент

Заглавие

Palaeobulgarica. 1988. № 2

Място на издаване

София

Поредна година на списанието

12

Година на издаване

1988

брой

№ 2

Брой дигитализирани страници

65

ISSN

0204-4021

Съдържание

Епископ Нестор Смоленский, Крещение Руси по данным Иоакимовской летописи: Стр. 3-7
Екатерина Дограмаджиева, Новая гипотеза об этнической принадлежности древнеболгарского (старославянского, древнецерковнославянского) языка: Стр. 8-14
Наталия Коссек, Лексико-фразеологические раритеты в языке среднеболгарских Евангелии: Стр. 15-24
Светлина Николова, Кирил Туровски и южнославянската книжнина: Стр. 25-44
Петър Ангелов, Историческият аргумент в средновековната българска дипломация: Стр. 45-53
Aksinia Džurova, Die bulgarischen Handschriften mit Miniaturen und die spätbyzantinische Illuminationstradition: Стр. 54-65
Василий Пуцко, Остромирово евангелие и декор глаголической книги Х-ХІ в.: Стр. 66-74
Дирк Пергот, Конвоиращият текст при Деяния на апостолите: Стр. 75-82
Тотю Тотев, Епиграфски свидетелства за старобългарската писменост: Стр. 83-92
Стоян Маслев, Неизвестен паметник на деловата писменост на народен български език от края на ХVІІ в.: Стр. 93-112
Николай Дылевския, Ценный археографический справочник: Стр. 113-119; Доп. инф.: Рецензия
Димитър Ангелов, Нов труд върху живота и делото на Марин Дринов: Стр. 120-123; Доп. инф.: Рецензия
Владко Мурдаров, За предизвикване и задълбочаване на интереса: Стр. 124-125; Доп. инф.: Рецензия
Елена Койчева, Четвърти конгрес на българското историческо дружество: Стр. 126-128

Добавил ресурса

veselka

Редактиран от:

popov

Дата на създаване

2011-04-06 11:02:56

Колекции

https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0001.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0002.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0003.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0004.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0005.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0006.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0007.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0008.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0009.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0010.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0011.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0012.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0013.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0014.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0015.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0016.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0017.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0018.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0019.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0020.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0021.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0022.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0023.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0024.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0025.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0026.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0027.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0028.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0029.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0030.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0031.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0032.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0033.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0034.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0035.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0036.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0037.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0038.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0039.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0040.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0041.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0042.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0043.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0044.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0045.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0046.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0047.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0048.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0049.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0050.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0051.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0052.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0053.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0054.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0055.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0056.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0057.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0058.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0059.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0060.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0061.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0062.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0063.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0064.jpg https://repo.kmnc.bg/import/Pics/1250/KMNC_PB1988_2/KMNC_PB1988_2_0065.jpg

veselka. „Palaeobulgarica. 1988. № 2“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 23 февруари 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/76435