Сборниче от поучения

Елемент

Заглавие

Сборниче от поучения

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 87

Датировка

1827 - 1830 г.

Материал

Хартия

Обем

113 листа 12,5 х 8,5 см.

Подвързия:

Няма

Тип писмо:

Гръцко: разкривен, неправилен и трудночетлив скоропис, с редки надредни знаци и ударения и с неопределен брой редове на страница (13-18)

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

Вж. Кодов, с. 218-219

Правопис

Непоследователен

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Няма

Опис:

Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 218-219.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

124

Колекции

NABAN_10_87_1.jpg NABAN_10_87_2.jpg NABAN_10_87_3.jpg NABAN_10_87_4.jpg NABAN_10_87_5.jpg NABAN_10_87_6.jpg NABAN_10_87_7.jpg NABAN_10_87_8.jpg NABAN_10_87_9.jpg NABAN_10_87_10.jpg NABAN_10_87_11.jpg NABAN_10_87_12.jpg NABAN_10_87_13.jpg NABAN_10_87_14.jpg NABAN_10_87_15.jpg NABAN_10_87_16.jpg NABAN_10_87_17.jpg NABAN_10_87_18.jpg NABAN_10_87_19.jpg NABAN_10_87_20.jpg NABAN_10_87_21.jpg NABAN_10_87_22.jpg NABAN_10_87_23.jpg NABAN_10_87_24.jpg NABAN_10_87_25.jpg NABAN_10_87_26.jpg NABAN_10_87_27.jpg NABAN_10_87_28.jpg NABAN_10_87_29.jpg NABAN_10_87_30.jpg NABAN_10_87_31.jpg NABAN_10_87_32.jpg NABAN_10_87_33.jpg NABAN_10_87_34.jpg NABAN_10_87_35.jpg NABAN_10_87_36.jpg NABAN_10_87_38.jpg NABAN_10_87_39.jpg NABAN_10_87_40.jpg NABAN_10_87_41.jpg NABAN_10_87_42.jpg NABAN_10_87_43.jpg NABAN_10_87_44.jpg NABAN_10_87_45.jpg NABAN_10_87_46.jpg NABAN_10_87_47.jpg NABAN_10_87_48.jpg NABAN_10_87_49.jpg NABAN_10_87_50.jpg NABAN_10_87_51.jpg NABAN_10_87_52.jpg NABAN_10_87_53.jpg NABAN_10_87_54.jpg NABAN_10_87_55.jpg NABAN_10_87_56.jpg NABAN_10_87_57.jpg NABAN_10_87_58.jpg NABAN_10_87_59.jpg NABAN_10_87_60.jpg NABAN_10_87_61.jpg NABAN_10_87_62.jpg NABAN_10_87_63.jpg NABAN_10_87_64.jpg NABAN_10_87_65.jpg NABAN_10_87_66.jpg NABAN_10_87_67.jpg NABAN_10_87_68.jpg NABAN_10_87_69.jpg NABAN_10_87_70.jpg NABAN_10_87_71.jpg NABAN_10_87_72.jpg NABAN_10_87_73.jpg NABAN_10_87_74.jpg NABAN_10_87_75.jpg NABAN_10_87_76.jpg NABAN_10_87_77.jpg NABAN_10_87_78.jpg NABAN_10_87_79.jpg NABAN_10_87_80.jpg NABAN_10_87_81.jpg NABAN_10_87_82.jpg NABAN_10_87_83.jpg NABAN_10_87_84.jpg NABAN_10_87_85.jpg NABAN_10_87_86.jpg NABAN_10_87_87.jpg NABAN_10_87_88.jpg NABAN_10_87_89.jpg NABAN_10_87_90.jpg NABAN_10_87_91.jpg NABAN_10_87_92.jpg NABAN_10_87_93.jpg NABAN_10_87_94.jpg NABAN_10_87_95.jpg NABAN_10_87_96.jpg NABAN_10_87_97.jpg NABAN_10_87_98.jpg NABAN_10_87_99.jpg NABAN_10_87_100.jpg NABAN_10_87_101.jpg NABAN_10_87_102.jpg NABAN_10_87_103.jpg NABAN_10_87_104.jpg NABAN_10_87_105.jpg NABAN_10_87_106.jpg NABAN_10_87_107.jpg NABAN_10_87_108.jpg NABAN_10_87_109.jpg NABAN_10_87_110.jpg NABAN_10_87_111.jpg NABAN_10_87_112.jpg NABAN_10_87_113.jpg NABAN_10_87_114.jpg NABAN_10_87_115.jpg NABAN_10_87_116.jpg NABAN_10_87_117.jpg NABAN_10_87_118.jpg NABAN_10_87_119.jpg NABAN_10_87_120.jpg NABAN_10_87_121.jpg NABAN_10_87_122.jpg NABAN_10_87_123.jpg NABAN_10_87_124.jpg

„Сборниче от поучения“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/71576