Беседи на Йоан Златоуст върху Евангелието от Матея

Елемент

Заглавие

Беседи на Йоан Златоуст върху Евангелието от Матея

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 71

Датировка

Втората половина на ХV в.

Материал

Хартия

Обем

469 листа 33 х 23 см

Подвързия:

Дъски с кожа, орнаментирана отгоре, но съвсем разкъсана и похабена. Закопчалките са изпаднали.

Тип писмо:

Среден полуустав, пу по-едър, ту по-дребен, по 24 реда на страница, с изобилни надредни знаци и ударения и на места с големи черни и червени разделителни точки. Заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

Няма

Бележки

Няма

Съдържание

Настоящият том е втора част от цялата книга, която е съдържала всичките 90 (или 91) беседи на Йоан Златоуст върху Евангелието от Матея. Без начало, понеже липсват листове. Вж. Кодов, с. 130-131.

Правопис

Сръбски

Придобиване на ръкописа:

Ръкописът е постъпил в библиотеката на БАН от Археологическия музей в София.

Пагинация

Оригинална пагинация няма. Има пагинация по страници от ново време, но съвсем объркана. Колите са означени на долното поле и в началото и в края на всяка кола.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 130-131.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

495

Колекции

NABAN_10_71_1.jpg NABAN_10_71_2.jpg NABAN_10_71_3.jpg NABAN_10_71_4.jpg NABAN_10_71_5.jpg NABAN_10_71_6.jpg NABAN_10_71_7.jpg NABAN_10_71_8.jpg NABAN_10_71_9.jpg NABAN_10_71_10.jpg NABAN_10_71_11.jpg NABAN_10_71_12.jpg NABAN_10_71_13.jpg NABAN_10_71_14.jpg NABAN_10_71_15.jpg NABAN_10_71_16.jpg NABAN_10_71_17.jpg NABAN_10_71_18.jpg NABAN_10_71_19.jpg NABAN_10_71_20.jpg NABAN_10_71_21.jpg NABAN_10_71_22.jpg NABAN_10_71_23.jpg NABAN_10_71_24.jpg NABAN_10_71_25.jpg NABAN_10_71_26.jpg NABAN_10_71_27.jpg NABAN_10_71_28.jpg NABAN_10_71_29.jpg NABAN_10_71_30.jpg NABAN_10_71_31.jpg NABAN_10_71_32.jpg NABAN_10_71_33.jpg NABAN_10_71_34.jpg NABAN_10_71_35.jpg NABAN_10_71_36.jpg NABAN_10_71_37.jpg NABAN_10_71_38.jpg NABAN_10_71_39.jpg NABAN_10_71_40.jpg NABAN_10_71_41.jpg NABAN_10_71_42.jpg NABAN_10_71_43.jpg NABAN_10_71_44.jpg NABAN_10_71_45.jpg NABAN_10_71_46.jpg NABAN_10_71_47.jpg NABAN_10_71_48.jpg NABAN_10_71_49.jpg NABAN_10_71_50.jpg NABAN_10_71_51.jpg NABAN_10_71_52.jpg NABAN_10_71_53.jpg NABAN_10_71_54.jpg NABAN_10_71_55.jpg NABAN_10_71_56.jpg NABAN_10_71_57.jpg NABAN_10_71_58.jpg NABAN_10_71_59.jpg NABAN_10_71_60.jpg NABAN_10_71_61.jpg NABAN_10_71_62.jpg NABAN_10_71_63.jpg NABAN_10_71_64.jpg NABAN_10_71_65.jpg NABAN_10_71_66.jpg NABAN_10_71_67.jpg NABAN_10_71_68.jpg NABAN_10_71_69.jpg NABAN_10_71_70.jpg NABAN_10_71_71.jpg NABAN_10_71_72.jpg NABAN_10_71_73.jpg NABAN_10_71_74.jpg NABAN_10_71_75.jpg NABAN_10_71_76.jpg NABAN_10_71_77.jpg NABAN_10_71_78.jpg NABAN_10_71_79.jpg NABAN_10_71_80.jpg NABAN_10_71_81.jpg NABAN_10_71_82.jpg NABAN_10_71_83.jpg NABAN_10_71_84.jpg NABAN_10_71_85.jpg NABAN_10_71_86.jpg NABAN_10_71_87.jpg NABAN_10_71_88.jpg NABAN_10_71_89.jpg NABAN_10_71_90.jpg NABAN_10_71_91.jpg NABAN_10_71_92.jpg NABAN_10_71_93.jpg NABAN_10_71_94.jpg NABAN_10_71_95.jpg NABAN_10_71_96.jpg NABAN_10_71_97.jpg NABAN_10_71_98.jpg NABAN_10_71_99.jpg NABAN_10_71_100.jpg NABAN_10_71_101.jpg NABAN_10_71_102.jpg NABAN_10_71_103.jpg NABAN_10_71_104.jpg NABAN_10_71_105.jpg NABAN_10_71_106.jpg NABAN_10_71_107.jpg NABAN_10_71_108.jpg NABAN_10_71_109.jpg NABAN_10_71_110.jpg NABAN_10_71_111.jpg NABAN_10_71_112.jpg NABAN_10_71_113.jpg NABAN_10_71_114.jpg NABAN_10_71_115.jpg NABAN_10_71_116.jpg NABAN_10_71_117.jpg NABAN_10_71_118.jpg NABAN_10_71_119.jpg NABAN_10_71_120.jpg NABAN_10_71_121.jpg NABAN_10_71_122.jpg NABAN_10_71_123.jpg NABAN_10_71_124.jpg NABAN_10_71_125.jpg NABAN_10_71_126.jpg NABAN_10_71_127.jpg NABAN_10_71_128.jpg NABAN_10_71_129.jpg NABAN_10_71_130.jpg NABAN_10_71_131.jpg NABAN_10_71_132.jpg NABAN_10_71_133.jpg NABAN_10_71_134.jpg NABAN_10_71_135.jpg NABAN_10_71_136.jpg NABAN_10_71_137.jpg NABAN_10_71_138.jpg NABAN_10_71_139.jpg NABAN_10_71_140.jpg NABAN_10_71_141.jpg NABAN_10_71_142.jpg NABAN_10_71_143.jpg NABAN_10_71_144.jpg NABAN_10_71_145.jpg NABAN_10_71_146.jpg NABAN_10_71_147.jpg NABAN_10_71_148.jpg NABAN_10_71_149.jpg NABAN_10_71_150.jpg NABAN_10_71_151.jpg NABAN_10_71_152.jpg NABAN_10_71_153.jpg NABAN_10_71_154.jpg NABAN_10_71_155.jpg NABAN_10_71_156.jpg NABAN_10_71_157.jpg NABAN_10_71_158.jpg NABAN_10_71_159.jpg NABAN_10_71_160.jpg NABAN_10_71_161.jpg NABAN_10_71_162.jpg NABAN_10_71_163.jpg NABAN_10_71_164.jpg NABAN_10_71_165.jpg NABAN_10_71_166.jpg NABAN_10_71_167.jpg NABAN_10_71_168.jpg NABAN_10_71_169.jpg NABAN_10_71_170.jpg NABAN_10_71_171.jpg NABAN_10_71_172.jpg NABAN_10_71_173.jpg NABAN_10_71_174.jpg NABAN_10_71_175.jpg NABAN_10_71_176.jpg NABAN_10_71_177.jpg NABAN_10_71_178.jpg NABAN_10_71_179.jpg NABAN_10_71_180.jpg NABAN_10_71_181.jpg NABAN_10_71_182.jpg NABAN_10_71_183.jpg NABAN_10_71_184.jpg NABAN_10_71_185.jpg NABAN_10_71_186.jpg NABAN_10_71_187.jpg NABAN_10_71_188.jpg NABAN_10_71_189.jpg NABAN_10_71_190.jpg NABAN_10_71_191.jpg NABAN_10_71_192.jpg NABAN_10_71_193.jpg NABAN_10_71_194.jpg NABAN_10_71_195.jpg NABAN_10_71_196.jpg NABAN_10_71_197.jpg NABAN_10_71_198.jpg NABAN_10_71_199.jpg NABAN_10_71_200.jpg NABAN_10_71_201.jpg NABAN_10_71_202.jpg NABAN_10_71_203.jpg NABAN_10_71_204.jpg NABAN_10_71_205.jpg NABAN_10_71_206.jpg NABAN_10_71_207.jpg NABAN_10_71_208.jpg NABAN_10_71_209.jpg NABAN_10_71_210.jpg NABAN_10_71_211.jpg NABAN_10_71_212.jpg NABAN_10_71_213.jpg NABAN_10_71_214.jpg NABAN_10_71_215.jpg NABAN_10_71_216.jpg NABAN_10_71_217.jpg NABAN_10_71_218.jpg NABAN_10_71_219.jpg NABAN_10_71_220.jpg NABAN_10_71_221.jpg NABAN_10_71_222.jpg NABAN_10_71_223.jpg NABAN_10_71_224.jpg NABAN_10_71_225.jpg NABAN_10_71_226.jpg NABAN_10_71_227.jpg NABAN_10_71_228.jpg NABAN_10_71_229.jpg NABAN_10_71_230.jpg NABAN_10_71_231.jpg NABAN_10_71_232.jpg NABAN_10_71_233.jpg NABAN_10_71_234.jpg NABAN_10_71_235.jpg NABAN_10_71_236.jpg NABAN_10_71_237.jpg NABAN_10_71_238.jpg NABAN_10_71_239.jpg NABAN_10_71_240.jpg NABAN_10_71_241.jpg NABAN_10_71_242.jpg NABAN_10_71_243.jpg NABAN_10_71_244.jpg NABAN_10_71_245.jpg NABAN_10_71_246.jpg NABAN_10_71_247.jpg NABAN_10_71_248.jpg NABAN_10_71_249.jpg NABAN_10_71_250.jpg NABAN_10_71_251.jpg NABAN_10_71_252.jpg NABAN_10_71_253.jpg NABAN_10_71_254.jpg NABAN_10_71_255.jpg NABAN_10_71_256.jpg NABAN_10_71_257.jpg NABAN_10_71_258.jpg NABAN_10_71_259.jpg NABAN_10_71_260.jpg NABAN_10_71_261.jpg NABAN_10_71_262.jpg NABAN_10_71_263.jpg NABAN_10_71_264.jpg NABAN_10_71_265.jpg NABAN_10_71_266.jpg NABAN_10_71_267.jpg NABAN_10_71_268.jpg NABAN_10_71_269.jpg NABAN_10_71_270.jpg NABAN_10_71_271.jpg NABAN_10_71_272.jpg NABAN_10_71_273.jpg NABAN_10_71_274.jpg NABAN_10_71_275.jpg NABAN_10_71_276.jpg NABAN_10_71_277.jpg NABAN_10_71_278.jpg NABAN_10_71_279.jpg NABAN_10_71_280.jpg NABAN_10_71_281.jpg NABAN_10_71_282.jpg NABAN_10_71_283.jpg NABAN_10_71_284.jpg NABAN_10_71_285.jpg NABAN_10_71_286.jpg NABAN_10_71_287.jpg NABAN_10_71_288.jpg NABAN_10_71_289.jpg NABAN_10_71_290.jpg NABAN_10_71_291.jpg NABAN_10_71_292.jpg NABAN_10_71_293.jpg NABAN_10_71_294.jpg NABAN_10_71_295.jpg NABAN_10_71_296.jpg NABAN_10_71_297.jpg NABAN_10_71_298.jpg NABAN_10_71_299.jpg NABAN_10_71_300.jpg NABAN_10_71_301.jpg NABAN_10_71_302.jpg NABAN_10_71_303.jpg NABAN_10_71_304.jpg NABAN_10_71_305.jpg NABAN_10_71_306.jpg NABAN_10_71_307.jpg NABAN_10_71_308.jpg NABAN_10_71_309.jpg NABAN_10_71_310.jpg NABAN_10_71_311.jpg NABAN_10_71_312.jpg NABAN_10_71_313.jpg NABAN_10_71_314.jpg NABAN_10_71_315.jpg NABAN_10_71_316.jpg NABAN_10_71_317.jpg NABAN_10_71_318.jpg NABAN_10_71_319.jpg NABAN_10_71_320.jpg NABAN_10_71_321.jpg NABAN_10_71_322.jpg NABAN_10_71_323.jpg NABAN_10_71_324.jpg NABAN_10_71_325.jpg NABAN_10_71_326.jpg NABAN_10_71_327.jpg NABAN_10_71_328.jpg NABAN_10_71_329.jpg NABAN_10_71_330.jpg NABAN_10_71_331.jpg NABAN_10_71_332.jpg NABAN_10_71_333.jpg NABAN_10_71_334.jpg NABAN_10_71_335.jpg NABAN_10_71_336.jpg NABAN_10_71_337.jpg NABAN_10_71_338.jpg NABAN_10_71_339.jpg NABAN_10_71_340.jpg NABAN_10_71_341.jpg NABAN_10_71_342.jpg NABAN_10_71_343.jpg NABAN_10_71_344.jpg NABAN_10_71_345.jpg NABAN_10_71_346.jpg NABAN_10_71_347.jpg NABAN_10_71_348.jpg NABAN_10_71_349.jpg NABAN_10_71_350.jpg NABAN_10_71_351.jpg NABAN_10_71_352.jpg NABAN_10_71_353.jpg NABAN_10_71_354.jpg NABAN_10_71_355.jpg NABAN_10_71_356.jpg NABAN_10_71_357.jpg NABAN_10_71_358.jpg NABAN_10_71_359.jpg NABAN_10_71_360.jpg NABAN_10_71_361.jpg NABAN_10_71_362.jpg NABAN_10_71_363.jpg NABAN_10_71_364.jpg NABAN_10_71_365.jpg NABAN_10_71_366.jpg NABAN_10_71_367.jpg NABAN_10_71_368.jpg NABAN_10_71_369.jpg NABAN_10_71_370.jpg NABAN_10_71_371.jpg NABAN_10_71_372.jpg NABAN_10_71_373.jpg NABAN_10_71_374.jpg NABAN_10_71_375.jpg NABAN_10_71_376.jpg NABAN_10_71_377.jpg NABAN_10_71_378.jpg NABAN_10_71_379.jpg NABAN_10_71_380.jpg NABAN_10_71_381.jpg NABAN_10_71_382.jpg NABAN_10_71_383.jpg NABAN_10_71_384.jpg NABAN_10_71_385.jpg NABAN_10_71_386.jpg NABAN_10_71_387.jpg NABAN_10_71_388.jpg NABAN_10_71_389.jpg NABAN_10_71_390.jpg NABAN_10_71_391.jpg NABAN_10_71_392.jpg NABAN_10_71_393.jpg NABAN_10_71_394.jpg NABAN_10_71_395.jpg NABAN_10_71_396.jpg NABAN_10_71_397.jpg NABAN_10_71_398.jpg NABAN_10_71_399.jpg NABAN_10_71_400.jpg NABAN_10_71_401.jpg NABAN_10_71_402.jpg NABAN_10_71_403.jpg NABAN_10_71_404.jpg NABAN_10_71_405.jpg NABAN_10_71_406.jpg NABAN_10_71_407.jpg NABAN_10_71_408.jpg NABAN_10_71_409.jpg NABAN_10_71_410.jpg NABAN_10_71_411.jpg NABAN_10_71_412.jpg NABAN_10_71_413.jpg NABAN_10_71_414.jpg NABAN_10_71_415.jpg NABAN_10_71_416.jpg NABAN_10_71_417.jpg NABAN_10_71_418.jpg NABAN_10_71_419.jpg NABAN_10_71_420.jpg NABAN_10_71_421.jpg NABAN_10_71_422.jpg NABAN_10_71_423.jpg NABAN_10_71_424.jpg NABAN_10_71_425.jpg NABAN_10_71_426.jpg NABAN_10_71_427.jpg NABAN_10_71_428.jpg NABAN_10_71_429.jpg NABAN_10_71_430.jpg NABAN_10_71_431.jpg NABAN_10_71_432.jpg NABAN_10_71_433.jpg NABAN_10_71_434.jpg NABAN_10_71_435.jpg NABAN_10_71_436.jpg NABAN_10_71_437.jpg NABAN_10_71_438.jpg NABAN_10_71_439.jpg NABAN_10_71_440.jpg NABAN_10_71_441.jpg NABAN_10_71_442.jpg NABAN_10_71_443.jpg NABAN_10_71_444.jpg NABAN_10_71_445.jpg NABAN_10_71_446.jpg NABAN_10_71_447.jpg NABAN_10_71_448.jpg NABAN_10_71_449.jpg NABAN_10_71_450.jpg NABAN_10_71_451.jpg NABAN_10_71_452.jpg NABAN_10_71_453.jpg NABAN_10_71_454.jpg NABAN_10_71_455.jpg NABAN_10_71_456.jpg NABAN_10_71_457.jpg NABAN_10_71_458.jpg NABAN_10_71_459.jpg NABAN_10_71_460.jpg NABAN_10_71_461.jpg NABAN_10_71_462.jpg NABAN_10_71_463.jpg NABAN_10_71_464.jpg NABAN_10_71_465.jpg NABAN_10_71_466.jpg NABAN_10_71_467.jpg NABAN_10_71_468.jpg NABAN_10_71_469.jpg NABAN_10_71_470.jpg NABAN_10_71_471.jpg NABAN_10_71_472.jpg NABAN_10_71_473.jpg NABAN_10_71_474.jpg NABAN_10_71_475.jpg NABAN_10_71_476.jpg NABAN_10_71_477.jpg NABAN_10_71_478.jpg NABAN_10_71_479.jpg NABAN_10_71_480.jpg NABAN_10_71_481.jpg NABAN_10_71_482.jpg NABAN_10_71_483.jpg NABAN_10_71_484.jpg NABAN_10_71_485.jpg NABAN_10_71_486.jpg NABAN_10_71_487.jpg NABAN_10_71_488.jpg NABAN_10_71_489.jpg NABAN_10_71_490.jpg NABAN_10_71_491.jpg NABAN_10_71_492.jpg NABAN_10_71_493.jpg NABAN_10_71_494.jpg NABAN_10_71_495.jpg

„Беседи на Йоан Златоуст върху Евангелието от Матея“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/71575