Пролог

Елемент

Заглавие

Пролог

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 76

Датировка

Краят на ХVІ в.

Материал

Хартия

Обем

218 листа 31Х21 см

Подвързия:

Дъски с кожа, орнаментирана отгоре, но доста окъсана, ожулена и проядена от червеи.

Тип писмо:

Среден полуустав, доста правилен, по 21-25 реда на страница, с надредни знаци и ударения и с калиграфско удължаване на някои букви. Заглавията и заглавните букви са писани с червено мастило.

Описание

Леко орнаментирани инициали

Бележки

Бележка на л. 218б непосредствено под текста от ръката на самия писач.

Съдържание

Стишен пролог за м. януари - април. Поместени са кратки проложни жития за всеки ден. За някои светци са дадени само стиховете. Допълнителни повести и поучения няма. Славянски светци не са застъпени. Вж. Кодов, с. 154.

Правопис

Сръбски

Придобиване на ръкописа:

Неизвестно

Пагинация

Оригинална пагинация няма. Колите са означени във вътрешния ъгъл на долното поле и в началото и в края на всяка кола.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с.153-154

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

222

Колекции

NABAN_10_76_1.jpg NABAN_10_76_2.jpg NABAN_10_76_3.jpg NABAN_10_76_4.jpg NABAN_10_76_5.jpg NABAN_10_76_6.jpg NABAN_10_76_7.jpg NABAN_10_76_8.jpg NABAN_10_76_9.jpg NABAN_10_76_10.jpg NABAN_10_76_11.jpg NABAN_10_76_12.jpg NABAN_10_76_13.jpg NABAN_10_76_14.jpg NABAN_10_76_15.jpg NABAN_10_76_16.jpg NABAN_10_76_17.jpg NABAN_10_76_18.jpg NABAN_10_76_19.jpg NABAN_10_76_20.jpg NABAN_10_76_21.jpg NABAN_10_76_22.jpg NABAN_10_76_23.jpg NABAN_10_76_24.jpg NABAN_10_76_25.jpg NABAN_10_76_26.jpg NABAN_10_76_27.jpg NABAN_10_76_28.jpg NABAN_10_76_29.jpg NABAN_10_76_30.jpg NABAN_10_76_31.jpg NABAN_10_76_32.jpg NABAN_10_76_33.jpg NABAN_10_76_34.jpg NABAN_10_76_35.jpg NABAN_10_76_36.jpg NABAN_10_76_37.jpg NABAN_10_76_38.jpg NABAN_10_76_39.jpg NABAN_10_76_40.jpg NABAN_10_76_41.jpg NABAN_10_76_42.jpg NABAN_10_76_43.jpg NABAN_10_76_44.jpg NABAN_10_76_45.jpg NABAN_10_76_46.jpg NABAN_10_76_47.jpg NABAN_10_76_48.jpg NABAN_10_76_49.jpg NABAN_10_76_50.jpg NABAN_10_76_51.jpg NABAN_10_76_52.jpg NABAN_10_76_53.jpg NABAN_10_76_54.jpg NABAN_10_76_55.jpg NABAN_10_76_56.jpg NABAN_10_76_57.jpg NABAN_10_76_58.jpg NABAN_10_76_59.jpg NABAN_10_76_60.jpg NABAN_10_76_61.jpg NABAN_10_76_62.jpg NABAN_10_76_63.jpg NABAN_10_76_64.jpg NABAN_10_76_65.jpg NABAN_10_76_66.jpg NABAN_10_76_67.jpg NABAN_10_76_68.jpg NABAN_10_76_69.jpg NABAN_10_76_70.jpg NABAN_10_76_71.jpg NABAN_10_76_72.jpg NABAN_10_76_73.jpg NABAN_10_76_74.jpg NABAN_10_76_75.jpg NABAN_10_76_76.jpg NABAN_10_76_77.jpg NABAN_10_76_78.jpg NABAN_10_76_79.jpg NABAN_10_76_80.jpg NABAN_10_76_81.jpg NABAN_10_76_82.jpg NABAN_10_76_83.jpg NABAN_10_76_84.jpg NABAN_10_76_85.jpg NABAN_10_76_86.jpg NABAN_10_76_87.jpg NABAN_10_76_88.jpg NABAN_10_76_89.jpg NABAN_10_76_90.jpg NABAN_10_76_91.jpg NABAN_10_76_92.jpg NABAN_10_76_93.jpg NABAN_10_76_94.jpg NABAN_10_76_95.jpg NABAN_10_76_96.jpg NABAN_10_76_97.jpg NABAN_10_76_98.jpg NABAN_10_76_99.jpg NABAN_10_76_100.jpg NABAN_10_76_101.jpg NABAN_10_76_102.jpg NABAN_10_76_103.jpg NABAN_10_76_104.jpg NABAN_10_76_105.jpg NABAN_10_76_106.jpg NABAN_10_76_107.jpg NABAN_10_76_108.jpg NABAN_10_76_109.jpg NABAN_10_76_110.jpg NABAN_10_76_111.jpg NABAN_10_76_112.jpg NABAN_10_76_113.jpg NABAN_10_76_114.jpg NABAN_10_76_115.jpg NABAN_10_76_116.jpg NABAN_10_76_117.jpg NABAN_10_76_118.jpg NABAN_10_76_119.jpg NABAN_10_76_120.jpg NABAN_10_76_121.jpg NABAN_10_76_122.jpg NABAN_10_76_123.jpg NABAN_10_76_124.jpg NABAN_10_76_125.jpg NABAN_10_76_126.jpg NABAN_10_76_127.jpg NABAN_10_76_128.jpg NABAN_10_76_129.jpg NABAN_10_76_130.jpg NABAN_10_76_131.jpg NABAN_10_76_132.jpg NABAN_10_76_133.jpg NABAN_10_76_134.jpg NABAN_10_76_135.jpg NABAN_10_76_136.jpg NABAN_10_76_137.jpg NABAN_10_76_138.jpg NABAN_10_76_139.jpg NABAN_10_76_140.jpg NABAN_10_76_141.jpg NABAN_10_76_142.jpg NABAN_10_76_143.jpg NABAN_10_76_144.jpg NABAN_10_76_145.jpg NABAN_10_76_146.jpg NABAN_10_76_147.jpg NABAN_10_76_148.jpg NABAN_10_76_149.jpg NABAN_10_76_150.jpg NABAN_10_76_151.jpg NABAN_10_76_152.jpg NABAN_10_76_153.jpg NABAN_10_76_154.jpg NABAN_10_76_155.jpg NABAN_10_76_156.jpg NABAN_10_76_157.jpg NABAN_10_76_158.jpg NABAN_10_76_159.jpg NABAN_10_76_160.jpg NABAN_10_76_161.jpg NABAN_10_76_162.jpg NABAN_10_76_163.jpg NABAN_10_76_164.jpg NABAN_10_76_165.jpg NABAN_10_76_166.jpg NABAN_10_76_167.jpg NABAN_10_76_168.jpg NABAN_10_76_169.jpg NABAN_10_76_170.jpg NABAN_10_76_171.jpg NABAN_10_76_172.jpg NABAN_10_76_173.jpg NABAN_10_76_174.jpg NABAN_10_76_175.jpg NABAN_10_76_176.jpg NABAN_10_76_177.jpg NABAN_10_76_178.jpg NABAN_10_76_179.jpg NABAN_10_76_180.jpg NABAN_10_76_181.jpg NABAN_10_76_182.jpg NABAN_10_76_183.jpg NABAN_10_76_184.jpg NABAN_10_76_185.jpg NABAN_10_76_186.jpg NABAN_10_76_187.jpg NABAN_10_76_188.jpg NABAN_10_76_189.jpg NABAN_10_76_190.jpg NABAN_10_76_191.jpg NABAN_10_76_192.jpg NABAN_10_76_193.jpg NABAN_10_76_194.jpg NABAN_10_76_195.jpg NABAN_10_76_196.jpg NABAN_10_76_197.jpg NABAN_10_76_198.jpg NABAN_10_76_199.jpg NABAN_10_76_200.jpg NABAN_10_76_201.jpg NABAN_10_76_202.jpg NABAN_10_76_203.jpg NABAN_10_76_204.jpg NABAN_10_76_205.jpg NABAN_10_76_206.jpg NABAN_10_76_207.jpg NABAN_10_76_208.jpg NABAN_10_76_209.jpg NABAN_10_76_210.jpg NABAN_10_76_211.jpg NABAN_10_76_212.jpg NABAN_10_76_213.jpg NABAN_10_76_214.jpg NABAN_10_76_215.jpg NABAN_10_76_216.jpg NABAN_10_76_217.jpg NABAN_10_76_218.jpg NABAN_10_76_219.jpg NABAN_10_76_220.jpg NABAN_10_76_221.jpg NABAN_10_76_222.jpg

„Пролог“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 22 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/71574