Дамаскин на даскал Тодор Пирдопски

Елемент

Заглавие

Дамаскин на даскал Тодор Пирдопски

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 93

Датировка

1840 г.

Материал

Хартия

Обем

195 листа 21,5 х 16 см

Подвързия:

Дъски с кожа, орнаментирана отгоре, но доста окъсана и похабена. Има закопчалки, но повредени.

Тип писмо:

Въздребно ново подражание на полуустав, по 24-28 реда на страница, с придихания и ударения.

Описание

Няма

Бележки

Бележки на л. 1а, 2а, 3б, 4а и 191а. Вж. Кодов, с. 245.

Съдържание

Вж. Кодов, с. 241-244

Правопис

Смесен и непоследователен: ту традиционен, ту опростен.

Придобиване на ръкописа:

Книгата е постъпила в библиотеката на БАН от неизвестен дарител.

Пагинация

Оригинална пагинация с буквени цифри, която започва от л. 9.

Опис:

Кодов, Хр. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 241-245.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

199

Колекции

NABAN_10_93_1.jpg NABAN_10_93_2.jpg NABAN_10_93_3.jpg NABAN_10_93_4.jpg NABAN_10_93_5.jpg NABAN_10_93_6.jpg NABAN_10_93_7.jpg NABAN_10_93_8.jpg NABAN_10_93_9.jpg NABAN_10_93_10.jpg NABAN_10_93_11.jpg NABAN_10_93_12.jpg NABAN_10_93_13.jpg NABAN_10_93_14.jpg NABAN_10_93_15.jpg NABAN_10_93_16.jpg NABAN_10_93_17.jpg NABAN_10_93_18.jpg NABAN_10_93_19.jpg NABAN_10_93_20.jpg NABAN_10_93_21.jpg NABAN_10_93_22.jpg NABAN_10_93_23.jpg NABAN_10_93_24.jpg NABAN_10_93_25.jpg NABAN_10_93_26.jpg NABAN_10_93_27.jpg NABAN_10_93_28.jpg NABAN_10_93_29.jpg NABAN_10_93_30.jpg NABAN_10_93_31.jpg NABAN_10_93_32.jpg NABAN_10_93_33.jpg NABAN_10_93_34.jpg NABAN_10_93_35.jpg NABAN_10_93_36.jpg NABAN_10_93_37.jpg NABAN_10_93_38.jpg NABAN_10_93_39.jpg NABAN_10_93_40.jpg NABAN_10_93_41.jpg NABAN_10_93_42.jpg NABAN_10_93_43.jpg NABAN_10_93_44.jpg NABAN_10_93_45.jpg NABAN_10_93_46.jpg NABAN_10_93_47.jpg NABAN_10_93_48.jpg NABAN_10_93_49.jpg NABAN_10_93_50.jpg NABAN_10_93_51.jpg NABAN_10_93_52.jpg NABAN_10_93_53.jpg NABAN_10_93_54.jpg NABAN_10_93_55.jpg NABAN_10_93_56.jpg NABAN_10_93_57.jpg NABAN_10_93_58.jpg NABAN_10_93_59.jpg NABAN_10_93_60.jpg NABAN_10_93_61.jpg NABAN_10_93_62.jpg NABAN_10_93_63.jpg NABAN_10_93_64.jpg NABAN_10_93_65.jpg NABAN_10_93_66.jpg NABAN_10_93_67.jpg NABAN_10_93_68.jpg NABAN_10_93_69.jpg NABAN_10_93_70.jpg NABAN_10_93_71.jpg NABAN_10_93_72.jpg NABAN_10_93_73.jpg NABAN_10_93_74.jpg NABAN_10_93_75.jpg NABAN_10_93_76.jpg NABAN_10_93_77.jpg NABAN_10_93_78.jpg NABAN_10_93_79.jpg NABAN_10_93_80.jpg NABAN_10_93_81.jpg NABAN_10_93_82.jpg NABAN_10_93_83.jpg NABAN_10_93_84.jpg NABAN_10_93_85.jpg NABAN_10_93_86.jpg NABAN_10_93_87.jpg NABAN_10_93_88.jpg NABAN_10_93_89.jpg NABAN_10_93_91.jpg NABAN_10_93_92.jpg NABAN_10_93_93.jpg NABAN_10_93_94.jpg NABAN_10_93_95.jpg NABAN_10_93_96.jpg NABAN_10_93_97.jpg NABAN_10_93_98.jpg NABAN_10_93_99.jpg NABAN_10_93_100.jpg NABAN_10_93_101.jpg NABAN_10_93_102.jpg NABAN_10_93_103.jpg NABAN_10_93_104.jpg NABAN_10_93_105.jpg NABAN_10_93_106.jpg NABAN_10_93_107.jpg NABAN_10_93_108.jpg NABAN_10_93_109.jpg NABAN_10_93_110.jpg NABAN_10_93_111.jpg NABAN_10_93_112.jpg NABAN_10_93_113.jpg NABAN_10_93_114.jpg NABAN_10_93_115.jpg NABAN_10_93_116.jpg NABAN_10_93_117.jpg NABAN_10_93_118.jpg NABAN_10_93_119.jpg NABAN_10_93_120.jpg NABAN_10_93_121.jpg NABAN_10_93_122.jpg NABAN_10_93_123.jpg NABAN_10_93_124.jpg NABAN_10_93_125.jpg NABAN_10_93_126.jpg NABAN_10_93_127.jpg NABAN_10_93_128.jpg NABAN_10_93_129.jpg NABAN_10_93_130.jpg NABAN_10_93_131.jpg NABAN_10_93_132.jpg NABAN_10_93_133.jpg NABAN_10_93_134.jpg NABAN_10_93_135.jpg NABAN_10_93_136.jpg NABAN_10_93_137.jpg NABAN_10_93_138.jpg NABAN_10_93_139.jpg NABAN_10_93_140.jpg NABAN_10_93_141.jpg NABAN_10_93_142.jpg NABAN_10_93_143.jpg NABAN_10_93_144.jpg NABAN_10_93_145.jpg NABAN_10_93_146.jpg NABAN_10_93_147.jpg NABAN_10_93_148.jpg NABAN_10_93_149.jpg NABAN_10_93_150.jpg NABAN_10_93_151.jpg NABAN_10_93_152.jpg NABAN_10_93_153.jpg NABAN_10_93_154.jpg NABAN_10_93_155.jpg NABAN_10_93_156.jpg NABAN_10_93_157.jpg NABAN_10_93_158.jpg NABAN_10_93_159.jpg NABAN_10_93_160.jpg NABAN_10_93_161.jpg NABAN_10_93_162.jpg NABAN_10_93_163.jpg NABAN_10_93_164.jpg NABAN_10_93_165.jpg NABAN_10_93_166.jpg NABAN_10_93_167.jpg NABAN_10_93_168.jpg NABAN_10_93_169.jpg NABAN_10_93_170.jpg NABAN_10_93_171.jpg NABAN_10_93_172.jpg NABAN_10_93_173.jpg NABAN_10_93_174.jpg NABAN_10_93_175.jpg NABAN_10_93_176.jpg NABAN_10_93_177.jpg NABAN_10_93_178.jpg NABAN_10_93_179.jpg NABAN_10_93_180.jpg NABAN_10_93_181.jpg NABAN_10_93_182.jpg NABAN_10_93_183.jpg NABAN_10_93_184.jpg NABAN_10_93_185.jpg NABAN_10_93_186.jpg NABAN_10_93_187.jpg NABAN_10_93_188.jpg NABAN_10_93_189.jpg NABAN_10_93_190.jpg NABAN_10_93_191.jpg NABAN_10_93_192.jpg NABAN_10_93_193.jpg NABAN_10_93_194.jpg NABAN_10_93_195.jpg NABAN_10_93_196.jpg NABAN_10_93_197.jpg NABAN_10_93_198.jpg NABAN_10_93_199.jpg

„Дамаскин на даскал Тодор Пирдопски“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 19 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/71573