Дамаскин на даскал Тодор Пирдопски

Елемент

Заглавие

Дамаскин на даскал Тодор Пирдопски

Име на колекцията

Славянски ръкописи (сбирка X)

Сигнатура

№ 92

Датировка

1827 г.

Материал

Хартия

Обем

263 листа 16,5 х 11 см

Подвързия:

Дъски с кожа, орнаментирана отгоре, но съвсем похабена и проядена от червеи.

Тип писмо:

Среден нов полуустав, не много правилен, наведен малко назад, по 18 реда на страница, с ударения. Заглавията и заглавните букви са писани с червено пастило.

Описание

Пред всяко слово е изрисуван на всяка страница цветен образ на дадения светец или картина на съответния празник.

Бележки

От ръката на даскал Тодор - на л. 1а-б, 262б; от ръката на писач - на предния форзац, на л. 263а, 263б, на задния форзац. Вж. Кодов, с. 240.

Съдържание

Вж. Кодов, с. 237-240

Правопис

Непосредователен - ту традиционен, ту опростен

Придобиване на ръкописа:

Книгата е останала в биббиотеката на БАН от бившето Книжовно дружество.

Пагинация

Има оригинална пагинация, която започва от л. 6; първите 5 листа не са пагинирани. Означение на колите няма.

Опис:

Хр. Кодов. Опис на славянските ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. С., 1969, с. 236-240.

Връзки с други материали на електронното хранилище:

Няма

Град

София

Брой листа/страници

273

Колекции

NABAN_10_92_1.jpg NABAN_10_92_2.jpg NABAN_10_92_3.jpg NABAN_10_92_4.jpg NABAN_10_92_5.jpg NABAN_10_92_6.jpg NABAN_10_92_7.jpg NABAN_10_92_8.jpg NABAN_10_92_9.jpg NABAN_10_92_10.jpg NABAN_10_92_11.jpg NABAN_10_92_12.jpg NABAN_10_92_13.jpg NABAN_10_92_14.jpg NABAN_10_92_15.jpg NABAN_10_92_16.jpg NABAN_10_92_17.jpg NABAN_10_92_18.jpg NABAN_10_92_19.jpg NABAN_10_92_20.jpg NABAN_10_92_21.jpg NABAN_10_92_22.jpg NABAN_10_92_23.jpg NABAN_10_92_24.jpg NABAN_10_92_25.jpg NABAN_10_92_26.jpg NABAN_10_92_27.jpg NABAN_10_92_28.jpg NABAN_10_92_29.jpg NABAN_10_92_30.jpg NABAN_10_92_31.jpg NABAN_10_92_32.jpg NABAN_10_92_33.jpg NABAN_10_92_34.jpg NABAN_10_92_35.jpg NABAN_10_92_36.jpg NABAN_10_92_37.jpg NABAN_10_92_38.jpg NABAN_10_92_39.jpg NABAN_10_92_40.jpg NABAN_10_92_41.jpg NABAN_10_92_42.jpg NABAN_10_92_43.jpg NABAN_10_92_44.jpg NABAN_10_92_45.jpg NABAN_10_92_46.jpg NABAN_10_92_47.jpg NABAN_10_92_48.jpg NABAN_10_92_49.jpg NABAN_10_92_50.jpg NABAN_10_92_51.jpg NABAN_10_92_52.jpg NABAN_10_92_53.jpg NABAN_10_92_54.jpg NABAN_10_92_55.jpg NABAN_10_92_56.jpg NABAN_10_92_57.jpg NABAN_10_92_58.jpg NABAN_10_92_59.jpg NABAN_10_92_60.jpg NABAN_10_92_61.jpg NABAN_10_92_62.jpg NABAN_10_92_63.jpg NABAN_10_92_64.jpg NABAN_10_92_65.jpg NABAN_10_92_66.jpg NABAN_10_92_68.jpg NABAN_10_92_69.jpg NABAN_10_92_70.jpg NABAN_10_92_71.jpg NABAN_10_92_72.jpg NABAN_10_92_73.jpg NABAN_10_92_74.jpg NABAN_10_92_75.jpg NABAN_10_92_76.jpg NABAN_10_92_77.jpg NABAN_10_92_78.jpg NABAN_10_92_79.jpg NABAN_10_92_80.jpg NABAN_10_92_81.jpg NABAN_10_92_82.jpg NABAN_10_92_83.jpg NABAN_10_92_84.jpg NABAN_10_92_85.jpg NABAN_10_92_86.jpg NABAN_10_92_87.jpg NABAN_10_92_88.jpg NABAN_10_92_89.jpg NABAN_10_92_90.jpg NABAN_10_92_91.jpg NABAN_10_92_92.jpg NABAN_10_92_93.jpg NABAN_10_92_94.jpg NABAN_10_92_95.jpg NABAN_10_92_96.jpg NABAN_10_92_97.jpg NABAN_10_92_98.jpg NABAN_10_92_99.jpg NABAN_10_92_100.jpg NABAN_10_92_101.jpg NABAN_10_92_102.jpg NABAN_10_92_103.jpg NABAN_10_92_104.jpg NABAN_10_92_105.jpg NABAN_10_92_106.jpg NABAN_10_92_107.jpg NABAN_10_92_108.jpg NABAN_10_92_109.jpg NABAN_10_92_110.jpg NABAN_10_92_111.jpg NABAN_10_92_112.jpg NABAN_10_92_113.jpg NABAN_10_92_114.jpg NABAN_10_92_115.jpg NABAN_10_92_116.jpg NABAN_10_92_117.jpg NABAN_10_92_118.jpg NABAN_10_92_119.jpg NABAN_10_92_121.jpg NABAN_10_92_122.jpg NABAN_10_92_123.jpg NABAN_10_92_124.jpg NABAN_10_92_125.jpg NABAN_10_92_126.jpg NABAN_10_92_127.jpg NABAN_10_92_128.jpg NABAN_10_92_129.jpg NABAN_10_92_130.jpg NABAN_10_92_131.jpg NABAN_10_92_132.jpg NABAN_10_92_133.jpg NABAN_10_92_134.jpg NABAN_10_92_135.jpg NABAN_10_92_136.jpg NABAN_10_92_137.jpg NABAN_10_92_138.jpg NABAN_10_92_139.jpg NABAN_10_92_140.jpg NABAN_10_92_141.jpg NABAN_10_92_142.jpg NABAN_10_92_143.jpg NABAN_10_92_144.jpg NABAN_10_92_145.jpg NABAN_10_92_146.jpg NABAN_10_92_147.jpg NABAN_10_92_148.jpg NABAN_10_92_149.jpg NABAN_10_92_150.jpg NABAN_10_92_151.jpg NABAN_10_92_152.jpg NABAN_10_92_153.jpg NABAN_10_92_154.jpg NABAN_10_92_155.jpg NABAN_10_92_156.jpg NABAN_10_92_157.jpg NABAN_10_92_158.jpg NABAN_10_92_159.jpg NABAN_10_92_160.jpg NABAN_10_92_161.jpg NABAN_10_92_162.jpg NABAN_10_92_163.jpg NABAN_10_92_164.jpg NABAN_10_92_165.jpg NABAN_10_92_166.jpg NABAN_10_92_167.jpg NABAN_10_92_168.jpg NABAN_10_92_169.jpg NABAN_10_92_170.jpg NABAN_10_92_171.jpg NABAN_10_92_172.jpg NABAN_10_92_173.jpg NABAN_10_92_174.jpg NABAN_10_92_175.jpg NABAN_10_92_176.jpg NABAN_10_92_177.jpg NABAN_10_92_178.jpg NABAN_10_92_179.jpg NABAN_10_92_180.jpg NABAN_10_92_181.jpg NABAN_10_92_182.jpg NABAN_10_92_183.jpg NABAN_10_92_184.jpg NABAN_10_92_185.jpg NABAN_10_92_186.jpg NABAN_10_92_187.jpg NABAN_10_92_188.jpg NABAN_10_92_189.jpg NABAN_10_92_190.jpg NABAN_10_92_191.jpg NABAN_10_92_192.jpg NABAN_10_92_193.jpg NABAN_10_92_194.jpg NABAN_10_92_195.jpg NABAN_10_92_196.jpg NABAN_10_92_197.jpg NABAN_10_92_198.jpg NABAN_10_92_199.jpg NABAN_10_92_200.jpg NABAN_10_92_201.jpg NABAN_10_92_202.jpg NABAN_10_92_203.jpg NABAN_10_92_204.jpg NABAN_10_92_205.jpg NABAN_10_92_206.jpg NABAN_10_92_207.jpg NABAN_10_92_208.jpg NABAN_10_92_209.jpg NABAN_10_92_210.jpg NABAN_10_92_211.jpg NABAN_10_92_212.jpg NABAN_10_92_213.jpg NABAN_10_92_214.jpg NABAN_10_92_215.jpg NABAN_10_92_216.jpg NABAN_10_92_217.jpg NABAN_10_92_218.jpg NABAN_10_92_219.jpg NABAN_10_92_220.jpg NABAN_10_92_221.jpg NABAN_10_92_222.jpg NABAN_10_92_223.jpg NABAN_10_92_224.jpg NABAN_10_92_225.jpg NABAN_10_92_226.jpg NABAN_10_92_227.jpg NABAN_10_92_228.jpg NABAN_10_92_229.jpg NABAN_10_92_230.jpg NABAN_10_92_231.jpg NABAN_10_92_232.jpg NABAN_10_92_233.jpg NABAN_10_92_234.jpg NABAN_10_92_235.jpg NABAN_10_92_236.jpg NABAN_10_92_237.jpg NABAN_10_92_238.jpg NABAN_10_92_239.jpg NABAN_10_92_240.jpg NABAN_10_92_241.jpg NABAN_10_92_242.jpg NABAN_10_92_243.jpg NABAN_10_92_244.jpg NABAN_10_92_245.jpg NABAN_10_92_246.jpg NABAN_10_92_247.jpg NABAN_10_92_248.jpg NABAN_10_92_249.jpg NABAN_10_92_250.jpg NABAN_10_92_251.jpg NABAN_10_92_252.jpg NABAN_10_92_253.jpg NABAN_10_92_254.jpg NABAN_10_92_255.jpg NABAN_10_92_256.jpg NABAN_10_92_257.jpg NABAN_10_92_258.jpg NABAN_10_92_259.jpg NABAN_10_92_260.jpg NABAN_10_92_261.jpg NABAN_10_92_262.jpg NABAN_10_92_263.jpg NABAN_10_92_264.jpg NABAN_10_92_265.jpg NABAN_10_92_266.jpg NABAN_10_92_267.jpg NABAN_10_92_268.jpg NABAN_10_92_269.jpg NABAN_10_92_270.jpg NABAN_10_92_271.jpg NABAN_10_92_272.jpg NABAN_10_92_273.jpg

„Дамаскин на даскал Тодор Пирдопски“, Кирилометодикон - хранилище за дигитални ресурси, accessed 19 май 2024 г., https://repo.kmnc.bg/s/kmnc/item/71572